Pasirašyta sutartis su UAB Foodlogistics

Sutarties pasirašymas 2019 07 02Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.BR1-139 skirta parama UAB Foodlogistics vietos projektui „UAB Foodlogistics verslo plėtra diegiant inovatyvią krovininių automobilių, autobusų, žemės ūkio technikos bei lengvųjų automobilių plovimo paslaugą bekontaktėje plovykloje“ įgyvendinti. Paramos suma iki 60 000,00 (šešiasdešimt tūkstančių ) Eur (t. y. 64,59948 proc.) visų tinkamų finansuoti be PVM. Paramą sudaro šios lėšos: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) iki 51 000,00 Eur, t. y. iki 85 proc. paramos sumos, taip pat Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 9 000,00 Eur , t. y. iki 15 proc. paramos sumos. Vietos projekto vykdytojo įnašas - 32 880 Eur (35,40052 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų).
Liepos 2 d. Vietos veiklos grupės pirmininkas J. Dainelis ir UAB Foodlogistics direktorė B. Jokūbaitienė pasirašė pirmąją 2-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį pagal priemonę "Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Įgyvendinus šį vietos projektą bus įdiegta inovatyvi krovininių automobilių, autobusų, žemės ūkio technikos bei lengvųjų automobilių plovimo paslauga bekontaktėje plovykloje. Bus sukurtos 2 naujos darbo vietos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims iki 40 metų.

VVG informacija

 

J.Dainelis ir B. Jokūbaitienė Pasirašoma sutartis 2019 07 02

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?