INFORMUOJAME!

Informuojame, kad Šakių krašto Vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimų agentūra 2022 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė sutartį dėl paramos skyrimo projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001 įgyvendinimui.
Nuo sutarties pasirašymo momento Šakių krašto Vietos veiklos grupė tampa paramos gavėju.

Šakių krašto Vietos veiklos grupės informacija

Zenklai

Pakoreguotas 2023 2027 VPS viešinimo plakatas page 0001