Bendros pastangos - tikresnis kelias į sėkmę

Kalvarijos VVGKovo 15 dieną Kalvarijos savivaldybės Akmenynų k. įvyko Marijampolės apskrities VVG atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo visų penkių savivaldybių: Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajonų atstovai. Pasak susitikimo dalyvių, tokie susitikimai yra itin naudingi ir reikalingi bei prisideda prie sklandesnio ir greitesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo. Buvo aptartos aktualijos iš susitikimo su NMA ir ŽŪM atstovais. Kiekviena VVG pristatė savo VPS (vietos plėtros strategijos) įgyvendinimo aktualijas bei pasidalino VPS kvietimų patirtimi. Taip pat buvo aptarta itin aktuali viešųjų pirkimų tema bei vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo projektas. Diskutuota apie VPS bendradarbiavimo priemones, pasidžiaugta, kad pastovus bendradarbiavimas tarp savivaldybių VVG įgauna pagreitį ir visuotiniu pritarimu numatytas kitas susitikimas Kazlų Rūdoje. Susitikimo dalyviai pritarė tarptautinio projekto idėjai bei veikloms ir vieningai nutarė būti partneriais Kalvarijos VVG rengiamame tarptautiniame projekte, nes tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybes semtis gerosios patirties, atrasti geriausius sprendimus ir vystyti šalių bendradarbiavimą konkrečioje srityje.
Minėtame susitikime dalyvavo Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Grina Šnirpūnienė.

VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?