Valdybos nariai

Šakių VVG valdybos darbo reglamentas

VVG PAK-o reglamentas

2020 m. vasario 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinktas pirmininkas trejų metų laikotarpiui Juozas Vytas Dainelis.
2020 m. vasario 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinkta valdyba trejų metų laikotarpiui:

Eil. Nr.

Atstovo vardas, pavardė

Atstovaujamos įstaigos duomenys

Fizinis/juridinis asmuo

Atstovaujamas sektorius

1

Aušra Slidziauskienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

2

Aistė Būdvytienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

3

Redas Juškaitis

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

4

Vaida Brazaitienė

Lekėčių bendruomenės moterų klubas

juridinis

Pilietinė visuomenė

5

Ona Baltrušaitienė

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė

juridinis

Pilietinė visuomenė

6

Rita Dumbliauskė

Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės centras
„Santaka

juridinis

Pilietinė visuomenė

7

Aurimas Staugaitis 

Asociacija „Išmanus jaunimas“

juridinis

Pilietinė visuomenė

8

Martynas Mockevičius

Kidulių bendruomenės centras "Vinkšnupis"

juridinis

Pilietinė visuomenė

9

Tadas Bybartas

MB "Šlepetija"

juridinis

Verslas

10

Mindaugas Žindžius

UAB „Jusmila“

juridinis

Verslas

11

Juozas Vytas Dainelis

J. Dainelienės įmonė

juridinis

Verslas

„Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių 2021 m. kovo 30 d. susirinkimo nutarimu Rima Rauktienė atšaukta iš valdybos narių, o Aušra Slidziauskienė išrinkta valdybos nare (protokolas Nr. VVG-VISUOT-2021-01)“.