Valdybos nariai

Šakių VVG valdybos darbo reglamentas

VVG PAK-o reglamentas

2023 m. vasario 28 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinktas pirmininkas trejų metų laikotarpiui Juozas Vytas Dainelis.
2023 m. vasario 28  d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinkta valdyba trejų metų laikotarpiui:

Eil. Nr.

Atstovo vardas, pavardė

Atstovaujamos įstaigos duomenys

Fizinis/juridinis asmuo

Atstovaujamas sektorius

1

Aurimas Staugaitis

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

2

Aušra Slidziauskienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

3

Edita Dabašinskaitė
Pranskaitienė

Kriūkų bendruomenės centras

juridinis

 Pilietinė visuomenė

 4

Indrė Kavaliauskienė

Baltrušių bendruomenės
centras

juridinis

Pilietinė visuomenė

5

Inesa Augulienė

Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės centras
,,Santaka”

juridinis

Pilietinė visuomenė

6

Gabija Šakočienė

Žvirgždaičių miestelio
bendruomenė

juridinis

Pilietinė visuomenė

7

Vaida Brazaitienė

Lekėčių bendruomenės moterų

klubas

juridinis

Pilietinė visuomenė

8

Juozas Vytas Dainelis

J. Dainelienės įmonė

juridinis

Verslas

9

Kęstutis Ūsas

MB ,,Greitos bitės”

juridinis

Verslas

10

Tadas Bybartas

MB ,,Šlepetija”

juridinis

Verslas

11

Vytautas Venslovaitis

MB ,,Modern House”

juridinis

Verslas