Įgyvendintas vietos projektas „Zanavykų krašto bitininkų tradicijų puoselėjimo šventė“

Vietos projekto Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-3-3-2019.
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. liepos 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.
Bendra vietos projekto vertė – 2681,13 Eur.
Paramos suma, finansuojama Lietuvos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 2145,00 Eur.
Paramos suma, finansuojama Šakių rajono savivaldybės – 536,13 Eur.

Projekto tikslas – Šakių rajono bitininkų draugijai priklauso 59 bitininkai, tęsiantys Zanavykų krašto bitininkų tradicijas. Norint pateikti zanavykų bitininkystės tradicijas ir jų savitumą Lietuvos bei Europos mastu, į bitininkų tarpą pritraukti naujus narius, kurie galėtų tęsti šių tradicijų puoselėjimą ir skleidimą, rugpjūčio pirmą savaitgalį rengiama Bitininkų – Medaus šventė.

Projekto uždaviniai:
1. Gelgaudiškio miestelyje surengti bitininkų – medaus šventę.
2. Į šventės organizavimo veiklą įtraukti 34 Šakių bitininkų draugijos narius ir į šventės rengimą įtraukti kultūrines įstaigas Zanavykų muziejų bei Gelgaudiškio kultūros centrą.
3. Bitininkų – medaus šventės metu pristatyti naujai sukurtą Zanavykų krašto medaus prekės ženklą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis šventės svečiams.

Parengė Šakių rajono bitininkų draugija

Zenklai

Krepšinio aikštelės Liepalotuose atnaujinimas

P8310363Panaudojus Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms lėšas šią vasarą ir rudenį bendruomenės centras ,,Tėviškė" įgyvendino projektą Nr.NPKB-19V-128 ,,Krepšinio aikštelės atnaujinimas, pritaikant ją įvairiems bendruomenės poreikiams". Projekto tikslas – pakeisti seną krepšinio aikštelės asfalto dangą draugiška aplinkai trinkelių danga ir pritaikyti aikštelę kaimo gyventojų aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikio praleidimui, prekybai vietoje užaugintais ir (ar) pagamintais produktais, gerinti gyvenimo kokybę.
2015 metais įgyvendinę projektą "Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Liepalotuose", sutvarkėme dalį viešosios erdvės, pritaikydami ją aktyviam poilsiui, įrengėme vaikų žaidimo zoną. Tačiau dėl lėšų stygiaus liko nesutvarkyta krepšinio aikštelė, kurioje vyksta bendruomenės centro organizuojami renginiai, ji yra vienintelė krepšinio aikštelė Liepalotuose. Aikštelės asfalto danga buvo ištrupėjusi, iškilota medžių šaknų, labai nelygi ir pavojinga. Aikštelėje jau kurį laiką nebuvo galima žaisti krepšinio. Visuotiniame bendruomenės centro susirinkime, valdybos posėdyje vienbalsiai buvo nutarta sutvarkyti aikštelę, pakeičiant jos dangą, aikštelę pritaikant sporto, bendruomeniniams renginiams bei prekybai vietiniais produktais. Buvo atlikta aplinkinių kaimų gyventojų žodinė apklausa, kuri patvirtino projekto reikalingumą.
Visuotinio susirinkimo metu, valdybos posėdžio metu buvo vienbalsiai nutarta, kad už viso projekto įgyvendinimą, numatytų veiklų įvykdymą pagal planą ir projekto įgyvendinimo rodiklių pasiekimą atsakingi bendruomenės centro pirmininkė ir valdybos nariai. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo bendruomenės centro nariai ir vietos gyventojai, ypač jaunimas.
Liepos mėnesį bendruomenės ir kaimo gyventojų jėgomis buvo izoliuotos medžių šaknys, kad augdamos jos nebekilotų naujos aikštelės dangos, nuvalyta nuo aikštelės susikaupę nešvarumai, aikštelė paruošta darbams. Rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais buvo išlyginti aikštelės asfalto nelygumai, ruošiamas pagrindas naujai dangai, dedami bortai ir klojamos trinkelės.
Tikimės, kad projekto įgyvendinimas padidins jaunimo, vietos gyventojų, bendruomenės narių fizinį aktyvumą, verslumą, bendruomeniškumą, paskatins socialiai pažeidžiamų asmenų pozityvų požiūrį į gyvenimą ir sumažins socialinę atskirtį. Kaimo bendruomenė galės ne tik turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį, bet ir geriau rūpintis savo sveikata.
Pritaikius aikštelę prekybai, bus skatinamas kaimo verslas, saugomos ir palaikomos autentiškos vietovės tradicijos. Prekyvietė atliks ir socializacijos, kultūrizacijos funkciją. Liepalotų krašte nemažai šeimininkių, kepančių autentišką naminę duoną, spaudžiančių zanavykiškus sūrius, bitininkų, kopinėjančių miškų ir sodų medų. Ne visi gali pasiekti miestų turgus, kuriuose galėtų realizuoti savo pagamintą produkciją. Įgyvendinus projektą, vyresnio amžiaus žmonės arba mažesnes pajamas uždirbantys gyventojai, neįgalieji, moksleiviai, studentai ir bedarbiai galės ne tik parduoti, nusipirkti ar išsimainyti savo pagamintas, užaugintas savo darže, sode, ūkelyje ar surinktas gėrybes, bet ir pabendrauti su kaimynais, pažįstamais.
Projekto įgyvendinimas turės akivaizdžią išliekamąją vertę visai vietos bendruomenei, projekto dalyviai bus Liepalotų ir 11 aplinkinių kaimų gyventojai, visų tikslinių grupių atstovai. Aikštelėje laiką puikiai leis visų amžiaus grupių kaimo bendruomenės atstovai, svečiai. Sutvarkyta aikštelė skirta įvairaus socialinio statuso ir visų amžiaus grupių žmonėms – nuo jaunuolio iki senjoro. Liepalotų ir aplinkinių kaimų žmonių gyvenimas įgaus naują kiekybę ir kokybę.
Įgyvendintas projektas prisidės prie Liepalotų ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumo didinimo, sudarys sąlygas aktyviai, sveikai, kultūringai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Įgyvendinus projektą, sudaryta galimybė bendruomenės centro veiklos tęstinumui, sukuriant naują vertę, kurti palankią aplinką gyvenimui kaime.

Parengė bendruomenės centras "Tėviškė"

zemes ukio ministerija

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P7180259 P7220304 

P7270325 P8050337

P8050345 P8220359

Juškų raugyklėlės verslo modernizacija

Pasirašoma sutartis su V.JuškaLiepos 12 d. Šakių krašto VVG būstinėje pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis su Giedručių kaimo ūkininku Valdu Juška. Projektas „Juškų raugyklėlės verslo modernizacija“ įgyvendinamas pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-5. Paramos suma iki 61 131,00 (Šešiasdešimt vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt vieno) Eur, tai yra iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM.
Ūkininko Valdo Juškos įkurtos „Juškų raugyklėlės“ pagrindinis produktas ¬ natūralūs kopūstai ir kitos daržovės. Raugyklėlėje gaminami produktai pasižymi autentiška ir per ilgus metus ištobulinta receptūra. Pagrindines žaliavas auginasi pats ūkininkas. Produkcijos asortimentas ¬ rauginti kopūstai, raugintos morkos, virtų burokėlių ir raugintų kopūstų salotos, raugintų kopūstų sultys. Šį asortimentą ūkininkas planuoja plėsti įtraukdamas raugintus burokėlius, virtus burokėlius vakuume ir šviežių kopūstų salotas su morkomis. Gamybą planuojama automatizuoti. Iš paramos lėšų bus įsigyti reikalingi mechanizmai: dozavimo linija, kurią sudaro automatinis kibirėlių atskyrimo-pakavimo mechanizmas, produkcijos dozavimo įrenginys, dangtelių padavimo ir uždarymo mechanizmas bei linijos įrenginių sujungimo transporteris. Bus įsigytos ir kitos priemonės: kopūstų pjaustyklė su 200 l mobiliu vežimėliu ir kotų išėmimo mechanizmu, vėdinimo maišyklė, daržovių pjaustyklė, vežimėlis-keltuvas, kubilai produkcijai laikyti ir kt. Kai didinamas našumas, tai didės pagamintos produkcijos kiekis,ir, kas tikėtina, taip pat pardavimų kiekis bei užsakovų kontingentas.
Projektas įgyvendinamas be partnerių. Bus sukurtos dvi darbo vietos. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020 metų spalio mėnuo.

VVG informacija

Kudirkos Naumiestis atveria naują langą į gilesnį pažinimą

Gimtinetu mano šventoveAsociacija „Naumiestiečių sambūris“ įgyvendina projektą „Širvintos taku" Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-12-2018, kuris finansuojamas Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis. Vietos projektas atitinka VPS priemonės „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ LEADER-19.2­SAVA 4 tikslui: Užtikrinti Zanavykų krašto identitetą skatinant kultūros savitumo išsaugojimą, tradicijų tęstinumą, naujų bendradarbiavimo formų kūrimą. Projektas „Širvintos taku“ siekia gausiai lankantiems Kudirkos Naumiestį turistams pateikti naują, jų poreikiams pritaikytą maršrutą apie sunaikintą Širvintos miestą. Šio projekto metu sukurtas naujas maršruto aprašas ir foto stendas su buvusio ir sunaikinto Širvintos miesto vaizdu. Maršruto aprašas pateiktas lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, nes atvykstantys užsieniečiai, ypač iš Vokietijos, ieško savo kilmės šaknų. Kartu skatinamas kultūros identiteto išsaugojimas, nes individualiame mokytojų Irenos ir Antano Spranaičių Širvintos muziejuje, kuris yra Dariaus ir Girėno gatvėje Kudirkos Naumiestyje, yra nemažai medžiagos apie Širvintos miesto gyventojų papročius ir tradicijas. Atliktais tyrimais nustatyta, kad dar yra likusios pas vietinius naumiestiečius istorinės medžiagos apie Širvintos miestą ir jo gyventojus, todėl planuojama tęsti istorinės medžiagos kaupimą ir perduoti muziejui bei Vokietijoje susikūrusiai Širvintos draugijai.

Skaityti daugiau...

Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai

Atlikti darbaiLietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI a. Miesto, ypač kaimo žmonės karpiniais gražindavo žibalinių lempų gaubtus, lentynas, paveikslų, veidrodžių rėmus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais – užuolaidėlėmis puošdavo namų langus, indaujas. Specialūs karpiniai su paukščių, arklių, obuolių, varpų ir kitais siluetais būdavo kuriami vestuvėms, jaunavedžių sėdimai vietai papuošti. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieninėje meno terpėje dažniausiai išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. 1981 m. Vilniuje surengta pirmoji respublikinė popieriaus karpinių paroda, kurioje savo kūrybą eksponavo trisdešimt autorių. Jau xxi amžiuje aktyviai rengiamos meninių karpinių respublikinės ir tarptautinės parodos ir leidžiamos knygos. Meninių karpinių trūkumas yra tas, kad jie padaryti iš nepatvarios medžiagos – popieriaus. Suprantama, tai viena iš priežasčių, kad pasaulyje labai mažai yra išlikę senovės kūrinių, todėl mūsų uždavinys - užfiksuoti tuos nuostabius darbus ir perduoti jaunąjai kartai sukauptą patirtį šioje srityje.
Jaunimo organizacija „Šešupė“, kuriai vadovauja Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Meilutė Andriukaitienė, nuo 2019 m. gegužės mėn. įgyvendina projektą „Tradiciniai Zanavykų krašto karpiniai“ pagal VPS „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Skaityti daugiau...

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?