Organizuojamas virtualus valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) V skyriaus „Virtualūs valdybos posėdžiai“ 26 p. organizuojamas virtualus valdybos posėdis.
Laiko trukmė, per kurią valdybos nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomu klausimu yra nuo 2023 m. spalio 13 d. iki 2023 m. spalio 19 d. 16.00 val. Valdybos nariai savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškia bei balsuoja el. paštu.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai