Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

zonaAsociacija Gerdžiūnų bendruomenė 2019 m. parengė ir įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Gerdžiūnų kaime, Šakių rajono savivaldybėje“, finansuojamą pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto įgyvendinimo metu įrengta poilsio zona, kurioje galima aktyviai leisti laisvalaikį: smėlio paplūdimys, 2 lauko treniruokliai, paplūdimio persirengimo kabina, 3 lauko suoliukai, šiukšliadėžė, dviračių stovas, pasodinta 10 medelių. Sudarytos sąlygos vaikams, jaunimui, suaugusiems, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims sportuoti, maudytis, bendrauti. Poilsio zonos tvarkymo talkoje dalyvavo daugiau nei 20 žmonių, buvo mažinama socialinė atskirtis, skatinamas fizinis aktyvumas, bendruomeniškumas, vykdoma žalingų įpročių prevencija. Sukurta infrastruktūra padidino kaimo patrauklumą. Visi, atsakingi už projekto parengimą, projekto įgyvendinimo veiklas, prisidėjo savanoriško darbo pagrindais ir neatlygintinai. Bendruomenės nariai ir po projekto įgyvendinimo įsipareigojo neatlygintinai prižiūrėti įrengtą poilsio zoną.
Lėšas 5000,00 Eur projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, dar 617,98 Eur – Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija.

Gerdžiūnų bendruomenės informacija ir nuotraukos

Skaityti daugiau...

Pristatytas videofilmas „Čia gimėm, čia augom...“

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė jau seniai puoselėjo viltį, kad visuomenei reikia pateikti šio krašto istorinius prisiminimus. Susirinkome ir nusprendėme 2018 metais Šakių krašto vietos veiklos grupei pateikti vietos projekto paraišką pagal priemonę „Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. Vietos projekto „Čia gimėm, čia augom...“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-6-2018 tikslas: užtikrinti Lepšių kaimo tradicijų tęstinumą ir atminties išsaugojimą ateinančioms kartoms. Pagrindinis vietos projekto uždavinys – sukurti videofilmą apie Lepšių krašto paveldą ir jo išsaugojimą „Čia gimėm, čia augom...“. Vietos projekto vertė 10526,32 Eur, skirta paramos suma 10000,00 Eur. Filmą sukūrė UAB „V3 studija“.
Rugpjūčio 31 d. Lukšių kultūros centre įvyko filmo premjera, kuri sulaukė didžiulio susidomėjimo. Filmas sukurtas pagal to krašto gyventojų pasakojimus apie žiaurų pokario laikotarpį, kolektyvizaciją bei sodybų prievartinį keldinimą iš vienkiemių į grupines gyvenvietes. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 metai yra išnykusių kaimų vietovardžių metai, kaip tik ir parodėme šešiolikos išnykusių kaimų istoriją.

Parengė Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės pirmininkė Ona Baltrušaitienė

Zenklai

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. 14.00 val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės „Biebžos fondas“ teritorijose“ vykdymo;
2. Dėl Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ nario mokesčio mokėjimo;
3. Dėl informacijos pateikimo UAB „Atmeta“ projekto klausimais;
4. Dėl informacijos pateikimo VšĮ „PRIC“ projekto klausimais;
5. Kiti klausimai.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Kviečiamas Projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val. Šakių krašto VVG būstinėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Romualdos Matusevičienės vietos projekto „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-2-2019) svarstymo;
2. Dėl UAB „Vailit“ vietos projekto „Unikalių paslaugų plėtra Šakių rajone“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-5-2019) svarstymo;
3. Dėl MB „Brandi mėsa“ vietos projekto „Mėsos brandinimo cechas diegiant novatoriškas technologijas ir kuriant darbo vietas“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-6-2019) svarstymo;
4. Dėl MB „Briedlentė“ vietos projekto „Medžio apdirbimo cecho sukūrimas Bizierių kaime“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-9-2019) svarstymo;
5. Dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės modernizavimas ir veiklų plėtra“ pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019) svarstymo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Degutinės gyvenvietę puošia naujas stendas

StendasPraeitais metais Degutinės kaimo bendruomenės nariai susirinkimo metu pageidavo, kad būtų išsaugotos šio krašto įžymios vietovės: po karo likę bunkeriai, mokyklos, kaimo kapinės. Taip pat pateikta kita reikalinga informacija atvykstantiems turistams, svečiams, čia gyvenantiems ir aplinkinių kaimų gyventojams.
2018 m. Šakių krašto vietos veiklos grupei buvo pateikta vietos projekto „Degutinės kaimo kultūros savitumo išsaugojimas ir tradicijų puoselėjimas“ paraiška Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-3-2018. Projekto vertė 3342,00 Eur.
2019 m. liepos mėnesį šis projektas įgyvendintas, pastatytas informacinis foto stendas-žemėlapis apie Degutinės gyvenvietės ir esančių kaimų istorines vietas, kur nuo karo likę bunkeriai, pažymėtos buvusios pirmosios ir antrosios mokyklų skyriai, liuteronų ir katalikų kapinės, kryžiai bei žemėlapyje patalpinta kita informacija, susijusi su šio krašto istorija.

Parengė Degutinės kaimo bendruomenės centras

Bendruomenės centro pirmininkas Vytautas Legota

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?