Pirmasis startas

parama1Lekėčių bendruomenės moterų klubas 5 kvietimo metu 2020 m. vasario 27 d. pateikė vietos projekto „Senųjų Lekėčių fotografijų lauko paroda“ paraišką. Projektas pateiktas pagal prioriteto Nr. 2 „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“. Projekto metu bus aktyvinamos vietos organizacijos, gyventojai surinkti senąsias, istorines Lekėčių krašto fotografijas. Įkurta šių fotografijų lauko parodos alėja prisidės prie Lekėčių krašto, vienos seniausių zanavykų vietovės identiteto išsaugojimo ir viešinimo, didins potencialių turistų ir svečių skaičių, besidominčių lankomais objektais Zanavykijoje, skatins ir vietinių žmonių, jaunimo, didesnį domėjimąsi savo krašto istorija. Projekto lėšomis bus sukurtas naujas traukos objektas „Lauko parodos alėja“, išsaugantis istorines Lekėčių krašto fotografijas, skatinantis didžiavimąsi savo kraštu, plėtojantis vietos turizmą.
Idėjos sumanytojai sėkmingai įveikė vertinimo etapus, gavo NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo patvirtinimą, kad šiam projektui įgyvendinti skiriama iki 4 824,00 Eur dydžio parama. Tai pirmasis, gavęs finansavimą, 5 kvietimo vietos projektas.
Lekėčių bendruomenės moterų klubas turės pasistengti, kad būtų pagaminta 10 vnt. stendų su senosiomis Lekėčių krašto fotografijomis, suorganizuotas lauko fotografijų parodos atidarymo renginys 2020 m. liepos 18 d. tradicinės miestelio šventės „Mėlynių festivalis“ rytinės programos metu.
Linkime sėkmingo darbo ir gražių rezultatų.

VVG informacija

„Versli Lietuva“ pradeda iniciatyvą „Savivaldybė – galimybė“

savivaldybė galimybėKoronaviruso padariniai skaudžiai palietė socialinę ir kultūrinę visuomenės pusę, todėl Lietuvos savivaldybėse atsirado ypatingai didelė paklausa naujoms paslaugoms bei inovatyviems sprendimams. „Versli Lietuva“ pristato iniciatyvą „Savivaldybė – galimybė“, kviečiančią susivienyti savivaldybes ir tuos, kurie turi idėjų, kaip spręsti susidariusias opias problemas. Visi norintys gali užregistruoti pasiūlymus, kaip įveikti kylančius iššūkius, ir jei savivaldybės įvertins, kad pasiūlyti sprendimai yra reikalingi bei veiksmingi, idėjų autoriai gali tapti potencialiais paslaugų teikėjais. Taip pat iniciatyva kviečia ir savivaldybes užregistruoti vyraujančias problemas, kurias galėtų perduoti spręsti nevyriausybiniam sektoriui.
Jei jums kilo idėjų, kaip pagerinti nuotolinio mokymosi procesą, jei turite sprendimų, kaip užtikrinti saugų kultūrinį gyvenimą, kaip padėti labiausiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ar tiesiog pastebėjote problemas savivaldybėje ir galite pasiūlyti kūrybiškus, inovatyvius sprendimus joms įveikti, kviečiame pasidalinti.
Užregistruokite savo pasiūlymus, o mes pasirūpinsime, kad apie juos sužinotų savivaldybės. Jei savivaldybės įvertins, kad pasiūlytas sprendimas yra reikalingas, jūs galite tapti potencialiu paslaugų ar produktų teikėju. Nes savivaldybė yra galimybė!
Pasiūlymus gali teikti visi norintys – jau turintys įmonę, dirbantys individualiai ar dar tik planuojantys steigti įmonę. O gal savivaldybę sudominęs sprendimas taps padrąsinimu kurti savo verslą ar išplėsti paslaugų spektrą?

Savivaldybių poreikio registracija https://bit.ly/2zPbwtE
Registruokite savo pasiūlymus https://bit.ly/3cK0owP

Informacijos šaltinis: www.verslilietuva.lt 

Paskelbti nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms vertinimo paraiškų rezultatai

parama3Informuojame, kad ŽŪM interneto puslapyje galima rasti informaciją, apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikti paramos paraiškų vertinimo rezultatus pirmajai ir antrajai veiklos sritims. Trečiosios veiklos srities rezultatai bus skelbiami artimiausiu metu.
Džiaugiamės, ir sveikiname 4 rajono bendruomenes, kurios gaus paramą. Tai Sintautų, Kidulių „Vinkšnupis“, Keturnaujienos ir Briedžių bendruomenes. Labai gaila, kad Panovių kaimo bendruomenė negauna paramos dėl lėšų trūkumo.
Net 7 paraiškos pateiktos trečiajai veiklos sričiai, todėl nekantriai lauksime vertinimo rezultatų.

Nuorodos, kuriose rasite informaciją apie vertinimo rezultatus:

ŽŪM interneto puslapyje: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2020-metais
NMA interneto puslapyje: https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/nacionaline-parama-kaimo-bendruomeniu-veiklai-2020-m/24885?tab=2.

Seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“

šiaudiniai sodaiNematerialus kultūros paveldas sutelkia ir atveria tai, kas ir kokie mes esame, kaip gyvename, kas mums svarbu, kuo skiriamės nuo kitų. Tai išraiškos ir veikimo būdai, įgūdžiai, vaizdiniai, žinios, nuostatos ar kiti mentaliniai tautai, bendruomenei, net asmeniui reikšmingi, tapatybę įtvirtinantys šio paveldo pasireiškimai. į mūsų šalies Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktos tradicijos: Jūžintų krašto keptinis alus, Kurtuvėnų Užgavėnės, kupiškėnų vestuvės, šiaudiniai sodai, lopšinių ir vaikų migdymo tradicijos, senovinis stintelių ir seliavų gaudymas žiemą sukant bobas Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų ežero, pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime, kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse, polka Lietuvoje ir Kūčios.
2020 m. gegužės 28 d. 10 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centas kviečia į internetinį seminarą „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“.
Renginys skirtas mokytojams, kultūros, etnokultūros specialistams, kraštotyrininkams, būrelių, folkloro ansamblių vadovams, kitiems etninės kultūros srityje dirbantiems institucijų, bendruomenių ir NVO atstovams.
Seminaro metu bus aptariama nematerialaus kultūros paveldo sąvoka, detalizuojama, kokias tradicinės kultūros sritis, rūšis toks paveldas apima. Taip pat bus pristatytos formos ir būdai, kurie padeda atrasti, palaikyti, ir tęsti savo krašto, regiono, vietos gyvąsias, taip pat gaivinti ir stiprinti nykstančias kultūros paveldo tradicijas.
Lektoriai – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė, specialistės Loreta Sungailienė, Skirmantė Ramoškaitė bei Šiaulių kultūros centro etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė.
Seminaro trukmė 4 val.
Pageidaujantys dalyvauti seminare registruojasi elektroninėje registracijos sistemoje „Semiplius“. Prisijungti prie šios sistemos galima internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu http://www.semiplius.lt/.
Visiems prisiregistravusiems dalyviams jų nurodytu el. paštu iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo prie seminaro nuoroda.

Dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai.
Dalyvio mokestis – 2 eurai.
Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.
Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.
Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – už 2020-05-28 seminarą „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės…“

Pakeistas administravimo procedūrų aprašas

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. BR1-135 buvo pakeistas 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas.
Procedūros aprašo pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-288 patvirtintus Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus.

Įsakymas
Procedūrų aprašas

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?