Rudeninė mugė Kaune!

1695583288704Nuo penktadienio visą savaitgalį Kauno Laisvės alėja buvo pripildyta veiksmo, muzikos, meistrų dirbinių, rudens gėrybių ir įvairiausių išieškotų naujų produktų, kuriuos su meile ir išmone kuria Lietuvos žmonės. Čia netrūko ir visokių kitokių unikalių įdomybių... Įvairovė čia ir turėjo būti garantuota, nes renginio „Kauno mugė. Ruduo“ tema – „Lietuvos regionai ir tautinės bendrijos Kaune“!
Laisvės alėjoje nusidriekė apie 500 palapinių. Jose įsikūrė tautinio paveldo, tradicinių gaminių, tautodailės ir dailiųjų amatų atstovai, ūkininkai, prekiaujantys žemės ūkio ir maisto produktais.
Mūsų kraštą atstovavo Kidulių jaunimo ekologinis klubas "Šerenta", kuris pristatė savo gaminamas arbatas. Kartu su Šerenta dalyvavo Pociūnėlių miestelio bendruomenė, pristačiusi savo daržovių ir vaisių cukatas bei arbatas. Šerentos klubą atstovavę Inga ir Saulius Navlickai džiaugiasi, kad Šakių krašto Vietos veiklos grupės dėka turėjo galimybę dalyvauti tokiame renginyje. Geras oras, gera nuotaika, geri kolegos ir geri pirkėjai - argi gali daugiau norėti? Retoriškai klausia mūsų pašnekovai ir toliau džiaugiasi ir pabendravimu su bendraminčiais, nes tai buvo galimybė sužinoti, kuo gyvena kitos bendruomenės, pajausti tokių mugių atmosferą. Pirkėjai, sako Saulius, buvo kaip indikatorius, leidžiantis kritiškai įvertinti savąją produkciją, nusimatyti, kas domina žmones, planuoti pasiūlą bei jos ruošimą ir pristatymą.
O mes, Šakių krašto VVG, didžiuojamės Zanavykiją atstovavusiais žmonėmis, nes tai Kidulių jaunimo ekologinio klubo „Šerenta" vadovai, kurie įgyvendino projektą „Zanavykiškų žolelių nauda“ (ŠAKI-LEADER-1A-D-6-13-2020) (LEADER-19.2-SAVA-6). Parama projektui siekė 35 179,08 euro.
Tai bendruomeninio verslo projektas. Projekto tikslas buvo - regioninių produktų integracijos, bendradarbiaujant su vaistinę žaliavą auginančiais vietiniais ūkininkais, perdirbant ir prekiaujant vaistinėmis arbatžolėmis bei vaisių/daržovių saldainiais/cukatomis, skatinimas.

Projekto uždaviniai buvo:
1.Įsigyti projekte numatytą įrangą: konvekcinės džiovinimo sistemos džiovinimo kamerą, džioviklio ruošimo - tiekimo sistemą su šildytuvu, džiovyklės šilumos generavimo sistemos papildomą - dirbtinį šilumos šaltinį, šilumos akumuliavimo - paskirstymo sistemą, buitinių nuotekų biologinius valymo įrenginius.
2.Sukurti vieną darbo vietą (0,85 etato).
Visus uždavinius įgyvendinus, dabar nuolatos siekiama tikslų gyventi sveikai patiems ir skatinti kitus!
Sėkmės visiems mūsų projektų vykdytojams visose jų numatytose darbų kryptyse! Sėkmės ir Šerentai!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai