Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

2023 m. vasario 28 d. įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Grupės pirmininkui Juozui Vytui Daineliui pasveikinus gausiai susirinkusius narius, paskelbus darbotvarkę ir palinkėjus sklandaus darbo, žodis buvo suteiktas Vietos plėtros strategijos administravimo vadovei Laiminai Auštrienei. L. Auštrienė pristatė Šakių krašto vietos veiklos grupės 2022 m. veiklą, kurią simboliškai iliustravo parodytais keliais video filmais. Vienas iš jų buvo sukurtas Šakių krašto VVG administruojamomis paramos lėšomis - VšĮ „PRIC“ projektas “Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, kuriant dokumentinius filmus”, o kitas buvo apie vieną Šakių krašto VVG administruojamomis paramos lėšomis vykdytą projektą - Voniškių kaimo bendruomenės centro, asociacijos projektą „Maitinimo paslaugų teikimas“. Šakių krašto vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.
2022 m. finansinę ataskaitą pateikė finansininkė Ona Protopopova. Šiai ataskaitai taip pat buvo pritarta ir ji patvirtinta vienbalsiai.
Susirinkimo dalyviams pagal darbotvarkę priėjus prie Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo klausimo, pirmininkas Juozas Vytas Dainelis atsiskaitė už praėjusį trejų metų darbo laikotarpį. Šakių krašto VVG nariams Laimai Mockevičienei ir Edgarui Pilypaičiui beveik vienu metu pasiūlius ir kitai pirmininko trejų metų veiklos kadencijai Juozo Vyto Dainelio kandidatūrą, o jam sutikus, Šakių krašto VVG artimiausius trejus metus vadovaus Juozas Vytas Dainelis. Susirinkimo dalyvių sprendimas buvo priimtas vienbalsiai.

Paskutinis ir labai svarbus susirinkimo darbotvarkės klausimas buvo Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos rinkimai. Naujosios valdybos sudarymui yra keliami pakankamai sudėtingi reikalavimai. Administratorei Alinai Baltrušaitienei smulkiai paaiškinus valdybos sudarymo principus ir akcentavus, kad mūsų valdyba turi būti sudaryta iš 11 asmenų, iš kurių 2 turi atstovauti vietos valdžią, 4 – verslą ir 5 – pilietinę visuomenę, Šakių krašto VVG valdyba, susirinkimo dalyviams pasiūlius kandidatūras, buvo išrinkta vienbalsiai. Taigi Šakių krašto VVG valdybą sudaro:
2 vietos valdžios atstovai: Aurimas Staugaitis ir Aušra Slidziauskienė;
4 verslo atstovai: Juozas Vytas Dainelis (J. Dainelienės įmonė), Kęstutis Ūsas (MB ,,Greitos bitės”), Tadas Bybartas (MB ,,Šlepetija”) ir Vytautas Venslovaitis (MB ,,Modern House”);
5 pilietinės visuomenės atstovai: Edita Dabašinskaitė Pranskaitienė (Kriūkų bendruomenės centras), Indrė Kavaliauskienė (Baltrušių bendruomenės centras), Inesa Augulienė (Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras ,,Santaka”), Gabija Šakočienė (Žvirgždaičių miestelio bendruomenė) ir Vaida Brazaitienė (Lekėčių bendruomenės moterų klubas).
Palinkėjus naujai išrinktam pirmininkui ir naujai valdybai sėkmės darbe, susirinkimas baigėsi. Liko nelengvi, iššūkių kupini darbai – juk kuriama nauja Šakių krašto 2023-2027 metų vietos plėtros strategija!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

 

INFORMUOJAME, KAD 2023-05-31 ŠAKIŲ KRAŠTO VVG 2023-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA  PATEIKTA NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI VERTINIMUI ATLIKTI