Patvirtinta Šakių krašto Vietos veiklos grupės rengta 2023-2027 metų Vietos plėtros strategija

2023 m. gegužės 31 d., po visą gegužės mėnesį trukusio viešinimo gyventojams susipažinimui ir vertinimui, Šakių krašto Vietos veiklos grupė pateikė 2023-2027 metų laikotarpio paraišką ir Vietos plėtros srategiją vertinimui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
2023 m. spalio 19 d. Šakių krašto Vietos veiklos grupės parengta 2023-2027 m. vietos plėtros strategija buvo patvirtinta Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje, o 2023 m. lapkričio 10 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo, kad „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategijai“ Nr. 20VS-PV-23-1-01821-PR001 įgyvendinti (įskaitant administravimą) skiriama 1 635 633,00 Eur dydžio parama, iš jų vietos projektams įgyvendinti skiriama iki 1 308 506,00 Eur.
Vietos plėtros strategijos tema – Šakių krašto turizmo potencialo plėtra kaimiškų vietovių gyvybingumo stiprinimui.
Pagal vietos plėtros poreikius suplanuotos šios priemonės:
1. „Parama kaimo gyventojų verslo pradžiai“ (280 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 7 vnt.);
2. „Parama smulkaus verslo kaime plėtrai“ (420 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 7 vnt.);
3. „Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo plėtra“ (98 506,40 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.);
4. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (270 00,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 6 vnt.);
5. „Kokybiško gyventojų užimtumo ir socialinės integracijos veiklų plėtra per bendruomenių sutelktumą“ (168 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 12 vnt.);
6. „Nevyriausybinio sektoriaus gebėjimų stiprinimas“ (72 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 6 vnt.).
Džiaugiamės kartu su visa 2023-2027 metų Vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupe, kad Zanavykija galės praturtėti naujais projektais, naujais darbais, naujais sumanymais, nauja kūryba, o svarbiausia, kad visa tai galės daryti ir savo mintis bei planus realizuoti mūsų krašto žmonės!

 Naujas zenklas1

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategija (1 dalis)

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategija (2 dalis)