Šakių socialinių paslaugų centras vykdo projektą “Šakių rajono krizių centras”

(ŠAKI–LEADER–6A–D–11–12–2021). Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.
Šis pelno projektas vykdomas be partnerių. Parama projektui - 60000,00 eurų.
Projekto tikslas – Šakių rajono kaimiškoje vietovėje sukurti naują paslaugą (intensyvi krizių įveikimo pagalba krizių centre), kuri padėtų šeimoms (asmenims), esančioms krizinėse situacijose, ugdyti ir stiprinti asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene bei organizuoti ir teikti socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams.
Projekto veiklos jau gerokai ,,įsisukusios", įranga ir priemonės seniai supirktos, o poreikis šiuo projektu sukurtai paslaugai didelis ir svarbus. Tačiau šiomis dienomis atvyko paskutinė projekto priemonė - 9 vietų autobusiukas, kuris betarpiškai ir vienareikšmiškai padės tenkinti Krizių centro poreikius. Džiaugiamės ir didžiuojamės projektus vykdančiais - sėkmės darbuose!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai