Šakiečai Kaziuko mugėje!

Į Vilniaus senamiesčio gatves penktadienį sugrįžo tradicinė Kaziuko mugė, kuri vyks iki sekmadienio vakaro. Tai kasmetinė Lietuvoje rengiama folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero dienos, kovo 4 d. ir tik pasaulį sukausčiusi pandemija buvo paskelbusi pertrauką ir Kaziuko mugės organizatoriams. Spėjama, kad Kaziuko mugės istorija prasidėjo nuo 1636 m., kai šv. Kazimieras buvo paskelbtas Lietuvos globėju.
Bet tai tolima istorija… O kokia gi yra šiandiena?
Šiais metais Kaziuko mugėje savo gaminius pristato kiek daugiau nei 500 kūrėjų ir 400 maisto gamintojų. Sudėjus visus prekybininkų paviljonus vieną po kito, senamiesčio gatvėmis nusidriektų kiek ilgesnė nei keturių kilometrų eilė.
Nuo mūsų krašto šių metų mugėje Vilniuje dalyvauja MB ,,Greitos bitės” savininkas Kęstutis Ūsas su savo saldžiu prekės ženklu ,,Saldūs ūsai”. Telefonu pakalbintas Kęstutis sako, kad oras šaltokas, trūksta pavasarinės saulutės, penktadienį net pūga bandė siausti, vėjas tai sukyla, tai dingsta, bet nuotaika puiki ir, trumpai drūtai tariant, viskas gerai, viskas šauniai einasi!

Amatininkų dalyvavimas Kaziuko mugėje – ta yra Kalvarijos vietos veiklos grupės kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG ir Sūduvos VVG įgyvendinamo projekto ,,Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione” (Nr.44TT-KM-20-3-09761-PR001) dalis (dalyvavimas nacionaliniame renginyje – Kaziuko mugėje Vilniuje). Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono kaimo vietovėse amatų plėtros ir turizmo plėtros kontekste. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų.
Džiaugiamės turėdami tokių savo amato meistrų, kurie gali ne tik saldumu suvilioti vilniečius, ne tik gražumu pritraukti sostinės gyventojų akį, ne tik trispalvėm vaško žvakelėm priminti apie artėjančią Kovo 11 – ąją, bet ir deramai - garbingai ir su unoru - pristatyti regionų gyvenimo spalvas ir skonius - šiuo atveju Zanavykiją!
O visiems besigundantiems, bet dar nesiryžusiems, sostinę aplankyti, sakome – dar ne vėlu! Mugė truks iki sekmadienio vakaro! Šv. Kazimieras, globodamas Lietuvą, dar vis išdidžiai vaikštinėja jos sostinės gatvėmis!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai