Bendrų Lietuvos – Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovykla

Tarptautinė stovykla Vilkaviškyje2019 m. gegužės 7‒8 d. sodyboje „Karaliaus krėslas“ (Vilkaviškio raj.) buvo suorganizuota tarptautinė stovykla. Jos metu ieškota tarpvalstybinių sąlyčio taškų tarp artimų kaimynių ‒ Lietuvos ir Lenkijos ‒ paskatino abiems pusėms priimtinas tarptautinis projektas: „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose". Pojekto vadovas Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavičius ir prie jo partnerystės pagrindais prisijungę Lietuvos pusės partneriai ‒ visos Marijampolės apskrities kaimo vietovių vietos veiklos grupės. Kartu taip pat dalyvavo visų Marijampolės apskrities VVG teritorijų bendruomenių, kitų NVO atstovai iš Lietuvos ir Lenkijos, kurie susiję su maisto gamyba, turistų maitinimo paslaugomis.
Tik apjungus visus regiono partnerius galima geriau ir efektyviau spręsti aktualias regionui problemas, populiarinant vietos produktus, tiriant jų paklausą, įtraukiant kuo didesnį VVG teritorijų gyventojų bei įmonių skaičių į rinkų paieškas, užmezgant ryšius bei sudarant naudingus sandorius. Su Lenkijos partneriu Vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ yra įgyvendintas ne vienas projektas, užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Tik taip galima projekto veiklas vykdyti platesniu mastu, efektyviau spręsti rinkodarinius klausimus, aktualius tikslinių grupių atstovams.

Pagrindiniai projekto uždaviniai: atrasti partnerių šalių bendrumus patiekalų gamybos srityje ir panaudoti gerinant rinkodarą; suteikti žinių, kaip efektyviau išnaudoti vietos produktus, kaip tradicinius patiekalus gaminti "kitaip"; gerinti naujų rinkų paieškos galimybes; užtikrinti efektyvų vietos produktų pardavimą; sukurti pagrindus ilgalaikiam abipusiai naudingam Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir Vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ bendradarbiavimui.
Šakiečiams atstovavo Šakių krašto VVG pirmininkės Ramintos Jakelaitienės komanda. Jos sudėtyje buvo Renata Rėklaitytė (BC “Tėviškė”), Zita Bastienė (Kriūkų BC), Vaida Brazaitienė (Lekėčių moterų klubas), Zita Ilgūnaitienė (Ritinių BC). Taip pat dalyvavo Šakių turizmo informacijos centro bei restorano “Kuchmistrai” atstovės.
Stovyklos programa buvo labai įvairi nuo prisistatymo ir susipažinimo iki Lietuvos ir Lenkijos virtuvių panašumo nustatymo, įvardinant vyraujančius patiekalus. Veikė ir kulinarinės dirbtuvės, kurių metu buvo gaminami ir degustuojami patiekalai. Šakietės džiaugėsi, kad mūsų krašto konditerijos guru ‒ Loretos Povilaitienės (Kudirkos Naumiestis) saldžios vaišės visiems labai patiko! Vakare visų dalyvių laukė koncertinė-pramoginė vakaro programa ir turiningai pagal programą organizuoti rytojaus renginiai. Šakių atstovėms patiko stovyklos veiklų organizavimas, naujos žinios apie Lietuvos ir Lenkijos virtuvių panašumus bei skirtumus, pažintys naujai projektinei veiklai.

VVG informacija

Tarptautinė stovykla  Tarptautinė stovykla  Tarptautinė stovykla