Kvietimas į visuotinį vietos veiklos grupės narių susirinkimą

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkės iniciatyva ir Valdybos narių sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. (antradienį) 15 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai), šaukiamas eilinis visuotinis Šakių krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. 2018 m. Šakių krašto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
2. 2018 m. Šakių krašto vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės svarstymas ir tvirtinimas;
3. Valdybos narių rinkimas;
4. Kiti klausimai.
Neįvykus pirmajam Šakių krašto vietos veiklos grupės eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis eilinis visuotinis susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 28 d. (antradienį) 16 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai).

Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Raminta Jakelaitienė