Šakių krašto VVG valdybos posėdis

2018-12-18, 14:00 val. Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė (mažoji)

Darbotvarkė:
1. Dėl Šakių krašto VVG valdybos pirmininko rinkimų.
2. Dėl VPS administravimo vadovės priedo prie darbo užmokesčio nustatymo.
3. Dėl Šakių krašto VVG pirmininkės darbo funkcijų ir darbo užmokesčio dydžio nustatymo.
4. Dėl VPS III kvietimo paskelbimo.
5. Kiti klausimai.

VVG pirmininkė