Informacinis seminaras Nr.3

P4080375Balandžio 9 d. Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Grina Šnirpūnienė lankėsi Šakių savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriuje. Vyko informacinis seminaras šio skyriaus darbuotojams. Jo metu buvo pristatyta Vietos plėtros strategijos (VPS) priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5). Priemonė orientuota į inovatyvius pokyčius vietos ekonomikoje, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ar fizinių asmenų, veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, ekonominio aktyvumo skatinimą, vietos išteklių panaudojimą produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtojimą. Priemonė skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui, ekonominių veiklų pritaikymui prie klimato kaitos ir besikeičiančių rinkos poreikių, ūkininkų rinkų plėtojimui, vietos įmonių ir ūkių novatoriškumui skatinti, ūkio subjektų ir darbo vietų skaičiui didinti. Priemone remiamas vietos produkcijos supirkimui, perdirbimui, saugojimui ir pardavimui reikalingos įrangos ir technikos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas siekiant padidinti produktų vertę, kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonę. Remiamos veiklos sritys: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt. Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė kaip 20 000.00 Eur. Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti didesnė kaip 120 000.00 Eur. Planuojama paremti 10 projektų, sukurti 14 darbo vietų.
Su skyriaus darbuotojais aptarta bendradarbiavimo galimybės VPS įgyvendinimo klausimais. Juo labiau, kad specialistai seniūnijose vykdo ūkininkų žemės plotų deklaravimą ir turi galimybę jiems perduoti viešinimo lankstinukus apie šią priemonę.

VVG informacija