Kvietimas į informacinį renginį Nr.2

Šakių krašto  Vietos veiklos grupė įgyvendina (  2016m. paramos sutartis Nr. 42VS-KM-15-1-06803)  ir kviečia į  informacinį renginį, kuris vyks 2018 m. vasario 5  d. 15 val.   Šakių rajono Savivaldybės  salėje ( Bažnyčios g. 4, Šakiai)

RENGINIO DARBOTVARKĖ:

15.00 – 15.15

 Dalyvių registracija


15.15 -16.15

 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ( Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017m. birželio 28d.Nr.IS-97 įsakymas „Dėl  mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Kviečiame  aktyviai dalyvauti .

Pirmininkė  Aušra Slidziauskienė

 

Zenklai