Kvietimas į informacinį renginį

Šakių krašto Vietos veiklos grupė įgyvendina Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją (2016 m. rugpjūčio 8 d. paramos sutartis Nr.42VS-KM-15-1-06803) ir kviečia į informacinį renginį, kuris vyks 2018 m. sausio 30 d. 14 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos konferencijų salėje ( Bažnyčios g. 4, Šakiai).
RENGINIO DARBOTVARKĖ:

14.00 - 14.15

Dalyvių registracija


14.15 -16.15

Paprasto kvietimo Nr. 1 pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją pristatymas šioms VPS priemonėms:

1) Priemonė LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“;

2) Priemonė LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“;

3) Priemonė LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“.

Kviečiame  aktyviai dalyvauti .

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė

Zenklai