Ir darbai, ir jų planai

02Vasarai baigiantis medžiai pasipuošia įvairiomis spalvomis. Galėtum grožėtis ir grožėtis tuo reginiu. Deja, šiųmetis ruduo negaili lietaus, o vėjas - medžių lapų. Storų parudavusių lapų sluoksniu pasidengė Girėnų bendro naudojimo (viešosios) teritorijos. Bendruomenės pirmininkė Irena Sakalauskienė, pastebėjusi, kad medžiai jau „nuogi“, sukvietė bendruomeniečius į talką. Susirinko neabejingi aplinkos grožiui ir tvarkai. Vieni grėbė lapus Girėnų sporto aikštelėje, kiti – bendruomenės pastato teritorijoje, dar kiti nešė malkas į malkinę.
Teko prisiminti vežimų krovimą, nes norėjosi kuo daugiau lapų sutalpinti į mašinos priekabą. O tų priekabų buvo ne viena. Ačiū valdybos nariui Ramūnui Kaunui, kad išlaisvino nuo galvojimo: „Kur padėti sugrėbtus lapus?“.

01Entuziastingai dirbo ir visiems stengėsi padėti su tėte atėjęs jauniausias talkininkas Vainoras Mažeika. Bendrame būryje triūsė ir garbaus amžiaus Onutė Mureikienė (83 metai).
Kol dirbome, pečiuje kepė pirmininkės paruoštas daržovių troškinys. Padirbėjus, buvo malonu susėsti šiltoje „Karčiamoje“ prie bendro stalo ir pasivaišinti. Eilinį kartą džiaugėmės, kad turime pečių.
Valgydami laiko tuščiai neleidome – dėliojome ateinančių metų bendruomenės veiklas bei artimiausius renginius – pirmadienį saugaus eismo, penktadienį – bendras Girėnų saviveiklininkų (esamų ir buvusių) pasibuvimas, lapkričio 18 d. šokėjai važiuoja į Radviliškį. O vyrai jau mąstė apie būsimas talkas ir rikiavo darbus - reikia bendruomenės pastato lietvamzdžius išvalyti, daug darbų laukia ir „Karčiamoje“ - baigti dėti duris, pradėti ruošti kitas patalpas ir taip toliau.

Irena Šakėnienė, Girėnų BC