Tarpusavio bendravimo paslapčių paieškos

Mokymai Voniškių KBC 2019.01.05Dalis Voniškių kaimo bendruomenės centro narių sausio 5 d. praleido netradiciškai – dalyvavo UAB „Ego perfectus“ organizuotuose mokymuose, tema „Ryšių tarp šeimos ir bendruomenės stiprinimo priemonės“. Jų metu padedant profesionaliai lektorei Nomedai Marazienei (VšĮ Lyderystės ekspertų grupė) gerino emocinio intelekto rodiklius ir mokėsi efektyvesnio tarpusavio bendravimo paslapčių. Visi mokymų dalyviai džiaugėsi vertingomis žiniomis ir labai turiningai praleistu laiku.
Šie mokymai – tai sėkmingas startas ilgalaikio Voniškių kaimo bendruomenės centro įgyvendinamo Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 projekto Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-1-11-2018 (NMA 42VS-PV-18-1-04712-PR001) „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“. Bendra projektui paskirta paramos suma: iki 10 000 Eur (iš jų iki 8 500 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 1 500 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Viso projekto metu bendruomenės centro nariams numatyta suorganizuoti 6 skirtingų temų mokymus. Šie mokymai turėtų paskatinti Voniškių kaimo bendruomenės centro narių aktyvumą ir motyvaciją, siekiant padidinti vietos gyventojų bendruomeniškumo jausmą ir norą telktis bendrosios vietos gerovės kūrimui bei bendruomeninio verslo pradžiai, atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijos nustatytus prioritetus.

Tautvydas Šukys, Voniškių KBC pirmininkas

Šakių krašto VVG valdybos posėdis

2018-12-18, 14:00 val. Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė (mažoji)

Darbotvarkė:
1. Dėl Šakių krašto VVG valdybos pirmininko rinkimų.
2. Dėl VPS administravimo vadovės priedo prie darbo užmokesčio nustatymo.
3. Dėl Šakių krašto VVG pirmininkės darbo funkcijų ir darbo užmokesčio dydžio nustatymo.
4. Dėl VPS III kvietimo paskelbimo.
5. Kiti klausimai.

VVG pirmininkė

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdiniai karpiniai“ Dr. V. Kudirkos muziejuje

01Lapkričio 30 d. (penktadienį) V. Kudirkos gimnazijos dailės mokytoja Meilė Andriukaitienė kvietė visus į edukacinį užsiėmimą „Kalėdiniai karpiniai“, kuris vyko V. Kudirkos muziejuje.
Visus, norinčius išbandyti karpymo meną, menininkė pasitiko gera nuotaika, pasipuošusi tautiniais rūbais. Sugužėjus į muziejaus edukacinę klasę, dalyvius maloniai nuteikė jau paruošti karpinių pavyzdžiai bei atitinkamos priemonės jiems gaminti: įvairių spalvų, dydžių ir storių popieriaus lapai, skirtingų dydžių, smailumo žirklės, peiliukai popieriui pjaustyti, klijai, ornamentų spaustuvai, puošybos elementai ir pan.
Renginio organizatorė, artėjančių Šv. Kalėdų šventės proga, supažindino visus susirinkusiuosius su karpinių tradicija, parodė sudėtingesnių ir paprastesnių karpinių pavyzdžius, paaiškino jų gamybos ypatumus. Netrukus užvirė savarankiškas karpinių mėgėjų darbas. Smagu, kad moteriškoje draugijoje darbelius gaminti panoro ir vienas vyriškos lyties atstovas. Visi stengėsi išbandyti įvairesnių karpymo būdų, naudojosi jau paruoštais trafaretais, darbelius išradingai puošę, išbandydami kuo daugiau pateiktų ir menininkės siūlomų priemonių, nes daugelis kai kuriomis iš jų naudojosi pirmą kartą. Stebėdama darbelių gaminimą, karpinių meno žinovė nuolat patarinėjo, kantriai pamokydama, kaip reikia naudotis priemonėmis, pasiūlydama įdomesnių idėjų, nes ne viskas ir ne visiems iš karto pasisekdavo.

Skaityti daugiau...

Šakių krašto vietos veiklos grupės aktyvinimo renginys

01

Balandžio 13-tą dieną organizuotas Šakių krašto vietos veiklos grupės išvažiuojamasis aktyvinimo renginys „Bendruomeninio verslumo ugdymo patirtis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų VPS įgyvendinimui“. Jis vyko Kaišiadorių rajone. Mus maloniai sutiko Kaišiadorių VVG komanda su pirmininke Janina Augustinavičiene. Apžiūrėjome UAB „Vėjų fėja“ teritoriją ir buvome supažindinti su joje vykdomomis edukacinėmis stovyklomis bei užsiėmimais. Kūrybos namučiai „Vėjų Fėja“ - nedidelio menininkų ir pedagogų ratelio sukurta erdvė, skirta kūrybinei, meninei raiškai. Įvairiose studijose visą savaitę veikia kūrybiniai užsiėmimai, kurie skirti kūdikiams, vaikams, mokyklinukams ir tiems, kurie save jau vadina dideliais. Visi kartu siekia gilesnio, subtilesnio pasaulio pažinimo, ieško grožio, gerumo, darnos, mokosi prakalbinti medį, akmenį, gėlę, mokosi klausytis tylos... Suaugusius kviečia mokytis įvairių meno technikų, lankyti jogos užsiėmimus. Organizuojami įvairūs meno renginiai, rengiamos prasmingos, įdomios gimtadienių šventės. 

02Po to vykome į Anglininkų bendruomenę, kuri ruošiasi atidaryti dienos centrą ir teikti socialines paslaugas. Renovuotas bendruomenės centras išties tapo traukos centru: šeštadieniais čia renkasi jaunimas žaisti žaidimų ar tiesiog pabendrauti. Vyresnieji bendruomenės nariai čia taip pat randa sau vietos: susirinkę šoka ir dainuoja. Anglininkuose ne tik vien pramogos. Bendruomenės nariai organizuoja aplinkos tvarkymo talkas, gražinamas parkas, aplinka prie kryžių, koplytstulpio ir bendruomenės centro. Gyventojai gali sportuoti – dalyvauti bėgime ar šeimų krepšinio varžybose bei įveikti ekologinio-pažintinio žygio trasą Kauno marių pakrante. Taip pat buvo surengta 4 dienų stovykla, kur jaunimas ir vyresnieji galėjo susipažinti su įvairiais amatais. Bendruomenės nariai aktyviai susipažįsta su kitų savivaldybių bendruomenių veikla, verslumo projektais. Susitikimo metu diskutuota socialinio verslo galimybėmis kaime.
Kita stotelė buvo Drasūniškis. Bendruomenės naudą kaimui įrodo ir jos nuveikti darbai. Naudodamasi įvairių struktūrinių fondų parama bendruomenė yra įgyvendinusi keletą itin reikšmingų projektų: viešajam naudojimui pritaikė mineralinio vandens šaltinį, apleistą Nemuno pakrantę pavertė parku, įrengė patalpas, skirtas laidojimo paslaugoms teikti, įsigijo daug bendruomenės veiklai reikalingos įrangos. Kartu su Kruonio kultūros centru įgyvendino daug kultūrinių projektų, surengė įvairių renginių.

Skaityti daugiau...

Informacinis seminaras Nr.3

P4080375Balandžio 9 d. Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Grina Šnirpūnienė lankėsi Šakių savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriuje. Vyko informacinis seminaras šio skyriaus darbuotojams. Jo metu buvo pristatyta Vietos plėtros strategijos (VPS) priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5). Priemonė orientuota į inovatyvius pokyčius vietos ekonomikoje, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ar fizinių asmenų, veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, ekonominio aktyvumo skatinimą, vietos išteklių panaudojimą produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtojimą. Priemonė skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui, ekonominių veiklų pritaikymui prie klimato kaitos ir besikeičiančių rinkos poreikių, ūkininkų rinkų plėtojimui, vietos įmonių ir ūkių novatoriškumui skatinti, ūkio subjektų ir darbo vietų skaičiui didinti. Priemone remiamas vietos produkcijos supirkimui, perdirbimui, saugojimui ir pardavimui reikalingos įrangos ir technikos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas siekiant padidinti produktų vertę, kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonę. Remiamos veiklos sritys: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt. Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė kaip 20 000.00 Eur. Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti didesnė kaip 120 000.00 Eur. Planuojama paremti 10 projektų, sukurti 14 darbo vietų.
Su skyriaus darbuotojais aptarta bendradarbiavimo galimybės VPS įgyvendinimo klausimais. Juo labiau, kad specialistai seniūnijose vykdo ūkininkų žemės plotų deklaravimą ir turi galimybę jiems perduoti viešinimo lankstinukus apie šią priemonę.

VVG informacija

Pokategorės