Šaukiamas valdybos posėdis

2020 m. rugsėjo 21 dieną 13.00 val. šaukiamas valdybos posėdis, kuris vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės patalpose (adresu Gimnazijos g. 1, Šakiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6. VPS priemonės "Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 biudžeto sumos padidinimo;
2. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 7. priemonėms LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-9 ir LEADER-19.2-SAVA-10 bei kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo;
3. Kiti klausimai.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai