Kviečiamas skubus vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento, patvirtinto Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2015 m. vasario 20 d. protokolu Nr. 2 (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) 19 p., kviečiamas skubus valdybos posėdis, kuris įvyks gegužės 20 d. (pirmadienį) 14.00 val. Šakių krašto VVG patalpose (Gimnazijos g. 1, Šakiai).
Darbotvarkės projektas:
1. Dėl 2019 m. gegužės 14 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkės R.Jakelaitienės prašymo atšaukti iš valdybos narių svarstymo;
2. Dėl informacijos, susijusios su UAB "Atmeta" vietos projektu, pateikimo.

Šakių krašto VVG administracijos darbuotojos