Projektų atrankos komiteto posėdžio nutarimai

2019 m. sausio 9 d. 13.30 val. vyko projektų atrankos komiteto posėdis. Jame svarstyta II kvietimo vietos projektų paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinės ir atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos bei priimti sprendimai dėl vietos projektų paraiškų (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui/grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo).
Projektų atrankos komiteto nariai pritarė šiems vietos projektams ir rekomendavo pradėti kitą vertinimo etapą:

  1. Sudargo bendruomenės centro projektui „Sudargas vaizduose, judesyje ir žodžiuose“, pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-6B-KV-2-1-2018;
  2. Jaunimo organizacijos „Šešupė“ projektui “Tradiciniai zanavykų krašto karpiniai“ pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-1A-J-2-1-2018;
  3. UAB „Foodlogistics“ projektui „UAB Foodlogistics verslo plėtra įdiegiant inovatyvią krovininių automobilių, autobusų, žemės ūkio technikos bei lengvųjų automobilių plovimo paslaugą bekontaktinėje plovykloje“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-4-2018;
  4. Valdo Juškos projektui „Juškų raugyklėlės modernizacija“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-2-2018. 

Projektų atrankos komiteto nariai nutarė atidėti vietos projektų svarstymą vėlesniam laikotarpiui, pakviečiant VP teikėją atsakyti į PAK-o narių klausimus:

  1. UAB “Atmeta“ projekto „UAB „Atmeta“ naujos paslaugos- „Meistras į namus“ materialinės bazės sukūrimas“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018;
  2. Ūkininko Tomo Jucaičio projekto „Ūkininko Tomo Jucaičio verslo plėtra“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-3-2018.

Projektų atrankos komiteto posėdyje dalyvavo vietos projektų teikėjai: B.Jokūbaitienė (UAB „Foodlogistics“ direktorė), ūkininkas V.Juška, M.Andriukaitienė (Jaunimo organizacijos „Šešupė“ vadovė).

Zenklai