Projektų atrankos komiteto posėdžio nutarimai

Projektų atrankos komiteto nariai nutarė atidėti vietos projektų svarstymą vėlesniam laikotarpiui, pakviečiant VP teikėją atsakyti į PAK-o narių klausimus:

  1. UAB “Atmeta“ projekto „UAB „Atmeta“ naujos paslaugos- „Meistras į namus“ materialinės bazės sukūrimas“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018;
  2. Ūkininko Tomo Jucaičio projekto „Ūkininko Tomo Jucaičio verslo plėtra“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-3-2018.

Projektų atrankos komiteto posėdyje dalyvavo vietos projektų teikėjai: B.Jokūbaitienė (UAB „Foodlogistics“ direktorė), ūkininkas V.Juška, M.Andriukaitienė (Jaunimo organizacijos „Šešupė“ vadovė).

Zenklai