Informaciniai susitikimai

Susitikimas su BCA tarybaĮvairūs susitikimai tampa gyvenimo kasdienybe. Sausio mėnesio pradžioje įvyko VVG darbuotojų informaciniai susitikimai su Šakių verslo ir informacijos centro direktore Daiva Palukaitiene, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiąja specialiste Danute Jurgutiene, Šakių bendruomenių centrų asociacijos tarybos nariais. VVG veikloje svarbi grandis – partnerystė, t.y. bendradarbiavimas su įvairiais verslo ir NVO atstovais arba to pačio lygmens valdžios institucijomis. Tyrimais nustatyta, jog partnerystės išplėtimas, įtraukiant NVO, savivaldybių atstovus, pagerina projektų įgyvendinimo efektyvumą. Įvykusių susitikimų tikslas – skleisti informaciją apie Šakių krašto vietos veiklos grupės strategiją ir susidėlioti bendras veiklas ją įgyvendinant. Artimiausiu laiku, kai bus paskelbtas III kvietimas, teikti vietos projektų paraiškas, bus susitarta dėl bendrų veiksmų.

VVG informacija

Susitikimas su Šakių VIC direktore Susitikimas su švietimo sporto jaunimo reikalų vyriausiąja spec.Danute Jurgutiene