Šakių krašto VVG projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. sausio 22 d. 13.30 val. Šakių krašto VVG patalpose, esančiose Gimnazijos g. 1, Šakiai, kviečiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tomo Jucaičio projekto „Ūkininko Tomo Jucaičio verslo plėtra“, teikiamo pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5), atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-3-2018 pritarimo vietos projektui ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapą arba nepritarimo vietos projektui ir jo grąžinimo vietos projekto paraišką vertinti iš naujo;
2. Dėl UAB “Atmeta“ projekto „UAB “Atmeta“ naujos paslaugos – „Meistras į namus materialinės bazės sukūrimas“, teikiamo pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“( kodas LEADER-19.2-SAVA-5), atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018 pritarimo vietos projektui ir rekomendavimo jį perduoti į kitą vertinimo etapui arba nepritarimo vietos projektui ir jo grąžinimo vietos projekto paraišką vertinti iš naujo;
3.Kiti klausimai.

Pirmininkė Raminta Jakelaitienė