Šakių krašto VVG projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. sausio 9 d. 13.30 val. Šakių krašto VVG patalpose, esančiose Gimnazijos g. 1, Šakiai, šaukiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento projekto svarstymo ir tvirtinimo.

2. Dėl II kvietimo vietos projektų paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinės ir atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo ir sprendimų dėl vietos projektų paraiškų priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui/grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo). 

Pirmininkė Raminta Jakelaitienė