Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto numeris

Vietos projekto pavadinimas

Paramos suma, Eur