Valdas Juška įgyvendino projektą “Darnumo diegimas Juškų raugyklėlėje”

Valdas Juška įgyvendino projektą “Darnumo diegimas Juškų raugyklėlėje” (ŠAKI-LEADER-6A-D-13-6-2022).
Projektas buvo vykdomas pagal VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“.
Tai be partnerių vykdytas pelno projektas, kuris gavo 38 864,00 eur paramą.
Projekto tikslas buvo - tęsti „Juškų raugyklėlės“ verslo novatoriškumo skatinimą, prisidedant prie gyvenimo ir aplinkos kokybės aplinkosaugos srityje gerinimo.
Projekto metu projekto lėšomis:
1. Buvo įsigyta įranga daržovių produkcijos paruošimui (rotacinis stalas – 1 vnt., nerūdijančio plieno spintelė su slankiojančiomis durelėmis – 1 vnt.), apdirbimui kopūstų spaudimo presas (1 vnt.) ir sandėliavimui 200 vnt. kubilų; buvo įrengta šaldymo kamera sandėlyje; įrengta ne mažiau 27,805 kW fotovoltinė saulės elektrinė (saulės moduliai įrengti ant pagalbinių ūkio pastatų stogų); pakeista buvusi neefektyvi nuotekų tvarkymo sistema (iki projekto vanduo buvo nusodinamas nuotekų surinkimo šulinyje, o po to jos išsiurbiamos ir išvežamos į biologinį nuotekų valymo įrenginį);
2. Vietoj planuotos 1,33 darbo vietos (1,33 etato) kaimo gyventojui (gamybos cecho darbuotojui) sukurtos net 2 darbo vietos.
Tai jau trečiasis Valdo Juškos įgyvendintas Valdo Juškos projektas, kuris yra dėsningas anksčiau dviejų buvusiųjų tęsinys – veikloje natūraliai vienas projektas tarsi reikalavo antro, antras – trečio. Plėtėsi gamyba, keitėsi laikas ir technologijos, didėjo kaštai, svarbus tapo atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams, todėl padidėjo poreikis ir įrangai, ir technologijų kaitai, ir procesų įsivertinimui.
Valdas Juška sako, jog viskas, ko jis savo veikloje norėjo, jam pavyko. Valdas sako – bijau girtis, bet man pavyko – esu labai patenkintas!
Širdingai linkim Aidos ir Valdo Juškų šeimynai sėkmės darbuose, nes projektas ir darbščių žmonių atkaklumas, nuovoka versle ir nenuilstamumas sukūrė naują proveržį Juškų raugyklėlėje!
Džiaugiamės ir sakom ir - pirmyn!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai