Apie mūsų projektą DRAUGE!

Senesnę spaudą bevartant, norisi dalintis – gal kas nepasiskaitėt, o įdomu ir naudinga - biudžetinė įstaiga Kukarskės globos namai įgyvendino projektą ,,Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose”! Apie tai ir dar daugiau – liepos mėnesio ,,Draugo” laikraštyje Nr. 51!
Projektas įgyvendintas pagal VPS I prioriteto “Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10). Tai be partnerių vykdytas pelno projektas, kuris gavo 59 996,00 eurų paramą.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

APIE KUKARSKĘ