Lekėčių keramikos centras puikiai išnaudojo ES paramą

Parengė Darius Mikelionis

Prie sėkmingai įgyvendinusių projektus pagal Šakių krašto vietos plėtros strategiją prisijungia ir Lekėčių keramikos centras. Ši asociacija 2015 metų pradžioje baigia įgyvendinti vietos projektą „Tradicinių amatų puoselėjimas Lekėčių keramikos centre“. Projektio Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-024, jo vertė 52 488 Lt (apie 15 202 Eur). ES parama sudarė 41 990,40 Lt (apie 12 161 Eur).

 

alt

Įkuriant asociaciją Lekėčių keramikos centras nuo pat pradžių siekta skatinti visuomenę domėtis ir užsiimti kūrybine ir menine veikla; skatinti kūrybinį aktyvumą; organizuoti dailės ir technologijų mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir metodinės medžiagos rengimą; propaguoti nacionalinį meną; vystyti tarptautinius ryšius meno srityje. Pradėti eiti poilsio organizavimo, kultūrinės ir sportinės veiklos; suaugusiųjų ir kitų švietimo; papildomo mokymo ir jaunimo renginių organizavimo kryptimi.

Žinoma, pradėti rengti ir įvairūs projektai, didžiajai daliai jų vadovavo Audronė Cibulskienė. Darbai ėjosi gerokai lengviau, nes asociacija, kuriai vadovauja Egidijus Šimatonis, daugelį metų jautė stiprią veiklos rėmėjos Romualdos Matusevičienės pagalbą.

Paskutinįjį projektą - Tradicinių amatų puoselėjimas Lekėčių keramikos centre“- lekėtiškiai pradėjo rengti dar 2012 m. balandžio 30 d. (registruota paraiška). Finansavimo sutartis pasirašyta tų pačių metų gruodžio 19 d. Pastarojo projekto idėjos autorius – Egidijus Šimatonis. Lekėtiškius daug ir įvairiais klausimais konsultavo Šakių verslo informacinis centras; talkino Ona Šimatonienė, Eglė Kurcikevičienė , Algimantas Vorevičius, Eglė Dragūnaitytė, Jūratė Žalnorienė. Projektas įgyvendintas su partneriais – Lekėčių mokykla. Su ja Lekėčių keramikos centras iki tol buvo įgyvendinę ir daugiau kitų projektų.

Būtent tokio projekto - Tradicinių amatų puoselėjimas Lekėčių keramikos centre“- imtasi dėl to, kad jame planuotos įgyvendinti veiklos tiesiogiai atitiko keramikos centro veiklos tikslus ir veiklos rūšis, o vietos jaunimas ir bendruomenių atstovai to norėjo ir rodė iniciatyvą. „Didelės reikšmės sėkmingam šio projekto įgyvendinimui turėjo Lekėčių ir Lukšių bendruomenių patirtis dalyvaujant kitų fondų remiamuose projektuose“,- kalbėjo projekto idėjos autorius E.Šimatonis.

Būdami savojo amato meistrais, E.Šimatonio vadovaujamo keramikos centro aktyvas tiek savoje veikloje, tiek įgyvendinant pastarąjį projektą, dažniausiai orientuojasi į keramikos meno ir amato puoselėjimą, populiarinimą, bendruomenių socializavimą.  O pastarasis projektas šalia įprastinių veiklų pastebimai sustiprino ir Lekėčių keramikos centro technines galimybes, įrangos bazę.

Nors daugelis panašius projektus įgyvendinusių visuomenininkų neslėpė, kad pakankamai sudėtinga yra „popierinė“ projektų įgyvendinimo pusė, lekėtiškiai didesnių sunkumų nepatyrė. „Žinoma, kai kada stebindavo labai išplėsti biurokratiniai reikalavimai, nuo kurių senosios Europos šalys palengva vaduojasi. Reikia pasidžiaugti Šakių verslo informacijos centro konsultavimo paslaugų kokybe ir VVG administracijos darbuotojų profesionalumu, aukšta darbo kultūra“,- kalbėjo E.Šimatonis.

Na o baigę šį projektą, lekėtiškiai jau laukia ir naujosios 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos. Žada ir tuomet imtis naujo projekto rengimo. Tuo labiau, kad, pasak E.Šimatonio, ir bendruomenės nariai pageidavo pratęsti panašią veiklą.

Parengta pagal Lekėčių keramikos centro pateiktą informaciją ir nuotraukas.

{vsig}naujienos/2015/01/keramika{/vsig}

 

{vsig}naujienos/2015/02{/vsig}

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?