Vietos plėtros strategijos vaisiais naudosis ir Paluobių bendruomenė

Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“ įgyvendino projektą „Paluobiai 1912-2012“, projekto Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-029. Projektas rengtas pagal Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“. Projekto vertė buvo 47 376,04 litų. Paramos lėšos sudarė 37 900,83 litų.
alt

Paluobių Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“  tokio projekto ėmėsi norėdami dar labiau aktyvinti bendruomeninį gyvenimą Paluobiuose. Tam tikslui buvo suplanuoti šie renginiai:  vaikų teatro šventė „Girinukas“; suaugusiųjų teatrų šventė „Paluobių pagirys“; naujametinė vakaronė; Užgavėnių šventė; 10 kino vakarų; 10 sportinių varžybų transliacijų peržiūrų. Projekto tikslia ir veiklos buvo orientuoti į socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vaikus ir jaunimą.

Projekto įgyvendinimui vadovavo bendruomenės pirmininkas Mindaugas Kriaučiūnas, jam aktyviai talkino projekto finansininkė Irena Kerušauskienė, nariai Alvydas Kerušauskas, Saulius Mozūraitis, Aida Demikytė. Projektas įgyvendinti pradėtas dar 2013 metų pradžioje, o šiomis dienomis buvo visiškai užbaigtas. Šio projekto imtasi ne tik dėl anksčiau įvardintų veiklų – ši bendruomenė ir jos aktyvas garsi rajone ir toli už jo ribų tradiciniais savo renginiais, ypač susijusiais su mėgėjišku teatru. Tad projekto dėka pavyko dar labiau Paluobių gyvenime įtvirtinti jau tradicijomis tapusius renginius. Prie kurių prisideda vis didesnis būrys bendruomenės narių.

Nors tai ir buvo pirmas didesnis paluobiečių įgyvendintas projektas, bendruomenės pirmininkas M.Kriaučiūnas mano, kad viskas pavyko. Nemažai organizacinių klausimų sėkmingai buvo išspręsta su konsultantų pagalba.  Paluobiečiams daug pagelbėjo ir šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos. Tad bendruomenė nedvejodama imtųsi ir kitų panašaus pobūdžio projektų, kai tik pasitaikys tam proga. Ypač svajojama apie nišą verslumo projekto paramai, kas padidintų galimybę uždirbti bendruomenei lėšų savo veikloms organizuoti.

Tad bendruomenė su nekantrumu laukia ir naujosios 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos, jos planuose mažiausiai du verslumą skatinantys projektai. Nes tokių, jau įgyvendintų, projektų dėka ne tik užimtumas didėja: paramos lėšų dėka bendruomenė įsigijo naujos būtinos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, kas sudarė didžiausias šio projekto išlaidas. Tačiau tai sukūrė ilgalaikę bazę aktyvinam bendruomeniškam laisvalaikiui leisti.

Šio projekto rezultatais galės pasinaudoti įvairios nevyriausybinės organizacijos ir kaimo gyventojai, vykdydami švietėjišką ir pramoginę veiklą bei dalyvaudami kitų vykdomoje veikloje. Šie projekto rezultatai bus naudojami dar labiau suaktyvinti bendruomenės veiklą, padidinti bendruomenės veiklos ir užimtumo galimybes.  Už tęstinę veiklą bus atsakinga Paluobių kaimo bendruomenė, kuri užtikrins įsigytos naujos įrangos priežiūrą ir efektyvų panaudojimą bendruomenės poreikiams.

Parengė Darius Mikelionis.

{vsig}naujienos/2014-11-07/paluobiai{/vsig} 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?