Projektu Sudargo bendruomenė išsprendė didžiausią savo problemą

Sudargo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Sudargo bendruomenės patalpų plėtra ir pritaikymas veikloms“. Bendra projekto vertė 99 976,76 Lt, iš ES pagal LEADER programą gauta 89 979,08 Lt paramos. Projekto partneris - Šakių rajono savivaldybės administracija, kuri rėmė projektą trūkstamomis lėšomis – 9 997,68 Lt.

alt
 

 

Sudargo bendruomenės centras, o ir visa Sudargo krašto visuomenė, jau seniai  neturėjo jokių patalpų savo veikloms, nors įvairių veiklų vykdo tikrai nemažai, bendruomenės branduolys labai aktyvus. Net bendruomenės centro „darbinės“ patalpos buvo įkurdintos centro pirmininkės namuose. Todėl mintis imtis būtent tokio projekto sudargiečių galvose gyveno jau seniai.

Paraiška projektui remti Šakių krašto vietos veiklos grupei buvo pateikta dar 2012 metų balandžio 23 dieną, finansavimo sutartis pasirašyta 2013 metų sausio 10 d. O projektas baigtas įgyvendinti šių metų rugpjūčio 25 dieną. Šio projekto autorė – ilgametė bendruomenės centro pirmininkė Alberta Natalija Dragūnaitienė, kurios idėją vieningai palaikė visa Sudargo bendruomenės centro taryba. Bendruomenės taryba vėliau buvo ir pagrindinis projekto  vykdymo eigos prižiūrėtojas, o atsakingais už darbų vykdymą dar buvo pasitelkta ir daugiau aktyvių bendruomenės centro žmonių.

Tik pasitaikius progai rengti tokį projektą, sudargiečiai jo iškart ėmėsi, nes ilgus metus jautėsi savotiškai įspeisti į kampą vykdydami savo veiklas. Šiandien centro vadovė A.N.Dragūnaitienė dėkinga Sudargo bažnyčiomis – katalikų ir evangelikų liuteronų,– kurių dėka daugelį solidžių edukacinių veiklų atlikdavo po jų pastogėmis. Kitais atvejais sudargiečių renginiai vykdavo tik lauke, miestelio aikštelėse ir piliakalnių prieigose.

Todėl šis projektas Sudargo bendruomenei buvo ypač svarbus ir reikšmingas, nes jis atnešė į jų gyvenimą tikrą apčiuopiamą naudą. Projekto dėka sudargiečiai dabar turi jaukią, estetišką, mielą ir jų veiklas dar labiau išjudinusią 81 kv.m. ploto patalpą. Joje gyvenimas tikrai verda: vyksta bendruomenės renginiai, mokyklos bendruomenės veiklos, priimami svečiai, organizuojamos šventės, minėjimai.

Jokių netikėtų sunkumų, įgyvendinant projektą, nebuvo. Ir nors projekto įgyvendinimas yra pakankamai sunkus darbas, bet centro pirmininkė, per savo veiklos laikotarpį įgijusi per 60 projektų rašymo ir jų vykdymo patirtį, su šio projekto užduotimis susitvarkė. Ypač A.N.Dragūnaitienę džiugina tai, kad dabar bendruomenės turi puikius ir rūpestingus talkininkus - VVG tarnybas. Jos visada pasiruošusios padėti ir tą sąžiningai atlieka. Jos kaimo bendruomenėms – tikras lobis.

A.N.Dragūnaitienė tikino, kad kiekvienas projektas jo rengėjus stimuliuoja ko nors išmokti, o europiniai projektai – ypač. Net ir nelaimėtas projektas turi save pateisinančią vertę: jis daug ko pamoko. Tad ji net nesvarstydama imtųsi projektų įgyvendinimo vargų tol ir tiek, kiek jaustų, kad tuo darbu prisidės prie savo vietovės, kurioje gyvena,  gerosios kaitos. Pasak jos, projektai labai daug keičia bendruomenių gyvenimus, stiprindami žmonių bendrystę ir materiąliąją bazę bei įtakodami kultūros raidą. Visa tai yra labai svarbu.

Kadangi Sudargas dėl savo istorinio paveldo iškilumo ir gamtos grožio išskirtinumo yra ypatinga, turizmo plėtrai labai palanki vietovė, sudargiečiai pasiryžę toliau stiprinti ir kultivuoti šią veiklos kryptį. Tuo tikslu sieks bendruomenės centro būstinės aplinkos atnaujinimo, naujai išasfaltuojant kiemo teritoriją ir vietoj sugriuvusios įrengiant laisvoje teritorijoje krepšinio aikštelę bei įvairius lauko trenuruoklius. Be to, pastato, kuriame įsikūręs bendruomenės centras, šiferinis stogas yra uždengtas 1964 m. Jis nuolat kiūra ir pridaro daug rūpesčių, tai - taip pat galvos skausmas.

Greta viso šito sudargiečiai sieks miestelio centro aplinkos renovacijos. Visais įmanomais būdais skatins ir rems smulkiųjų amatų, susijusių su turistų pritraukimu, plėtrą; garsins Sudargą savo edukacinėmis priemonėmis ir leidiniais bei kuklesniais ar masiniais renginiais. Svajoj apie daugiafunkcinį Sudargo centrą. Sudargas, ilgai buvęs užmirštas pasienio kampelis, dabar drąsiai veržiasi į garsių Lietuvos vietovių sąrąšą. Pagrindą tam jis turi.

Bendruomenei tereikia  šią idėją ne tik palaikyti, bet ir visokeriopai puoselėti. Reikia  pasiekti, kad prie vis labiau atskleidžiamos šios vietovės istorinio paveldo šlovės (viena iš seniausiųjų ir galingiausių Lietuvos gynybinių tvirtovių ir knygnešių gadynės tėvonija) prisiderintų ir šiuolaikinis gyvenvietės veidas. Tai ypač aktualu miestelio centrui. Šių tikslų pasiekti be projektų nebus įmanoma, todėl vėl akis sudargiečiai kreips į paramos fondus. Tuo labiau, kad Sudargo bendruomenė ir regionas bei Lietuva minės istorinę sukaktį -  Sudargo pilies sudeginimo 700 metų sukaktį.

Šios tragedijos minėjimas prasidėjo dar 2007 metais renginiu ,,Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai‘. Šis projektas yra tęstinis. Piliakalnių šventė kasmet sulaukia tūkstantinių minių, tad Sudargo bendruomenė tiesiog neturi teisės šio renginio prarasti. Tuo labiau, kad šis tradicinis renginys ypač prisideda prie edukacinių žinių ir turizmo plėtros. Tai Šakių kraštui labai svarbu ir kaip jo šlovės garsinimo garantas, ir kaip turizmo šiame krašte skatintojas. O turizmas – ne tik garsas apie valstybę ar vietovę, bet ir jos pajamų papildymas.

Parengta pagal A.N.Dragūnaitienės pateiktą informaciją ir nuotraukas.

{vsig}naujienos/14-10-21/muziejus{/vsig}

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?