Valiuliuose nuo šiol bus gerokai švariau

Valiulių bendruomenės centras – vienas iš nedaugelio rajono kaimo bendruomenių centrų, pasinaudojusių Šakių vietos plėtros strategijos teikiama parama savo kaimo vandentvarkos ūkiui susitvarkyti. Valiuliečiai baigė įgyvendinti projektą „Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Valiulių kaime“.

Projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Valiulių kaime“, kurio Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-014, įgyvendinimo Valiulių kaimo bendruomenės centras ėmėsi dar 2013 metų vasario 1 dieną. Paskutinė projekto įgyvendinimo diena – 2014 metų spalio 10-oji. Šiuo metu projekto darbai iš esmės visiškai baigti, atliekami sukurtų nuotekų valymo sistemų derinimo darbai.

Kadangi šio projekto vertė nebuvo maža - bendra projekto vertė 307 990 litų,- paraišką paramai gauti rengė Šakių rajono savivaldybės administracija. Iš rajono biudžeto šiam projektui koofinansuoti buvo 30 799 Lt. Na o idėją šiam projektui išgvildeno Valiulių kaimo bendruomenės centras, ne vienerius metus ieškojus išeičių, kaip sukurti kaime nuotekų tvarkymo sistemą. Kuomet Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamoje vietos plėtros strategijoje atsirado galimybė, iškart buvo nutarta bandyti laimę teikiant būtent tokį projektą.

Gerinant Valiulių kaimo, esančio visiškai netoli rajono centro Šakių, viešąją infrastruktūrą, buvo įrengta nuotekų tvarkymo sistema Valiulių kaime su nuotekų valymo įrenginiais. Tai leis sumažinti aplinkos taršą. Ši sistema Valiuliams buvo gyvybiškai svarbi – didžioji dalis kaimo gyventojų neturėjo nei vietinių nuotekų valymo įrenginių, nei tinkamai įrengtų išgriebimo rezervuarų, ar net elementarių kanalizacijos sistemų.

Iki kol atsirado galimybė kreiptis dėl ES paramos, Valiulių kaimo bendruomenės centras ne kartą kreipėsi į rajono savivaldybės administraciją dėl nuotekų valymo įrengimo būtinumo. Šis poreikis ypač išryškėjo Valiulių kaimo bendruomenės centrui dar 2003 metais įgyvendinant Baltijos -Amerikos partnerystės programos finansuotą projektą „Valiulių kaimo bendruomenės plėtra“, kurio metu buvo atliktas Valiulių kaimo gyventojų poreikių tyrimas apie problemas, esančias bendruomenėje, bei numatant problemų sprendimo būdus.

Po tyrimo išaiškėjo, kad kaimo gyventojams labai norėtųsi pagerinti savo gyvenamąją aplinką, įrengiant nuotekų surinkimo sistemą. Nuo 2003 metų Valiulių kaimo bendruomenės centro valdyba dirbo ta linkme, kad gyventojų problema būtų įtraukta į visus rajono savivaldybės strateginius dokumentus. 2007-2008 metais Šakių krašto vietos veiklos grupei rengiant 2007-2013 metų Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“, projektas buvo įtrauktas į šios strategijos 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.1. priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“.

Na o 2010 m. gruodžio 23 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-402  šis valiuliečių noras buvo įtrauktas į rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginį planą, o rajono savivaldybės taryba 2012 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. T-30 pritarė projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Valiulių kaime“ vykdymui.

Naujuosius Valiulių kaimo nuotekų valymo įrenginius su trasomis eksploatuos UAB „Šakių vandenys“.

Parengta pagal Valiulių bendruomenės centro pateiktą informaciją ir nuotraukas.

alt

 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?