Projekto dėka išdagiškiai džiaugiasi nauja poilsio zona

šdagų bendruomenės centras, pasinaudojęs Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos siūloma galimybe, parengė ir už gautas paramos lėšas įgyvendino projektą “Išdagų kaimo poilsio ir sporto zonos įrengimas”. Projekto Nr. LEADER-11-ŠAKIAI-02-016, projekto pabaiga 2014 m. rugsėjo 7 d.

Paraiška paramai gauti buvo pateikta 2011 metų sausio 28 d., o paramos sutartis pasirašyta tų pačių metų rugsėjo 7 d. Išdagų bendruomenės centras, rengiant projektą ir formuojant paraišką paramai gauti, planavo 291 687,72 Lt bendrą projekto biudžetą, dėl sumažėjusių kaštų įsigyjant baldus ir dalį paslaugų per viešuosius pirkimus, galutinę faktinę projekto išlaidų sumą užfiksavo 262 911,56 Lt. Jau dabar gauta 240 215,54 Lt ES paramos, dar 29 170 Lt prisidėjo projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė.

Šio projekto idėjos autorius ir įgyvendintojas - Išdagų bendruomenės centro administratorius - projekto vadovas Vidmantas Mykolaitis. Šakių rajono savivaldybė, kaip partneris, pasirinkta dėl paprastos priežasties: kadangi prie ES lėšų dalies buvo būtinas prisidėjimas, o Išdagų bendruomenės centras tokių lėšų neturėjo, tai šis partneris buvo vienintelis kelias užsitikrinti visišką projekto finansavimą.

Idėja ir pats projekto aprašymas negimė “iš lubų”: Išdagų kaimo žmonės jau seniai svajojo apie savą kampelį poilsiui. Idėją įgyvendinti ėmėsi bendruomenės vadovas,  pirmiausia sau keliantis tokį reikalavimą: jei ėmeisi kokio nors darbo ar pareigų, tai visa tai reikia atlikti tinkamai ir iki galo. Nes pirmiausia stipri šeima, o po to - stipri bendruomenė yra pamatas, ant kurio stovi Valstybės pastatas. V.Mykolaičio manymu (priešingai kai kurių politikų pasisakymams dėl ES paramos naudojimo Lietuvoje) - kaimas taip pat turi teisę į kitokį gyvenimą, čia taip pat turi būtų atnaujinama ir gerinama infrastruktūra, kuriama etiška ir estetiška aplinka. Nes ir čia žmonės gyvena.

Šio projekto tikslas buvo - tvarkant infrastruktūrą bei kraštovaizdį Išdagų kaime ir darant jį patraukliu čia gyvenantiems žmonėms bei atvykstantiems svečiams, sukurti laisvalaikio praleidimo ir sveikos gyvensenos sąlygas. Pagrindiniai projekto uždaviniai buvo sutvarkyti apleistą kaimo centrinę dalį ir sukurti viešąją aktyvaus poilsio erdvę gamtoje bei vietą, turinčią sporto infrastruktūros įrenginius.

Iki šio projekto įgyvendinimo Išdagų kaimo centrinė dalis buvo labai apleista, netvarkyta nuo tarybinių laikų ir niekas (net seniūnija) nesuko dėl to labai galvos. Tik kartą per metus atsiųsdavo žmogų su dalgiu nupjauti žolę, nors čia yra susiformavusi erdvė. Neabejingiems vietiniams gyventojams net praeiti ar pravažiuoti pro tą vietą buvo sunku. Na o šio projekto dėka šioje vietoje atsirado atnaujinta vieta laisvalaikio praleidimui (ypač vaikams žaidimams ir jaunimui), jos tvarkymui galima burti kaimo gyventojus talkoms zonoje organizuoti (t.y. bendradarbiauti), galima naudoti kultūriniams ir sporto renginiams; nauja aplinka formuoja estetinį kaimo įvaizdį ir gyventojų supratimą, kad ir kaimo vietovėje reikia tvarkytis, gerinti aplinką viešose erdvėse bei pas save.

Tiek rengiant paraišką paramai, tiek jau įgyvendinant projektą pagelbėjo ir išdagiečių patirtis projektinėje veikloje -  ypač nemaža patirtis buvo įgyta vykdant ŽUM remiamą projektą dar 2009 metais. Didžiausias sunkumas įgyvendinant šį projektą buvo tai, kad trūko darbo rankų, daugiau mąstančių galvų bei laiko. Tad teko tai spręsti aukojant laisvalaikį ir net miegą. Ne visos kaimo bendruomenės gali pasigirti realiai dirbančių savanorių skaičiumi, ši problema aktuali ir Išdaguose. Tačiau ir čia radosi keletas aktyvesnių  gyventojų, ne kartą pridėjusių ranką prie bendro darbo: Edita Burdiliauskienė padėjo tvarkyti dokumentaciją, Lidija Mykolaitienė talkino bendrais organizaciniais darbais, Raminta Kuncaitytė aikštelėje organizavo ir organizuoja tvarkymo talkas, Kęstutis Birbilas talkino traktoriumi paruošiant sklypą statybai.

Tačiau visus nesklandumus ir vargus atperka rezultatas. O jis Išdaguose jau yra. Baigus šį projektą, kol kas naujų uždavinių bendruomenėje iškelta nebuvo. Ir nežinia, ar rastųsi entuziastų imtis dar vienam tokiam panašiam projektui. Tačiau dar norėtųsi ateityje apstatyti baldais bendruomenės patalpas, kurios jau suremontuotos; būtų gerai, kad dėl gyventojų eismo saugumo būtų nutiestas dviračių - pėsčiųjų takas nuo Šakių (apie 2,3 km) - tokia išdagiškių iniciatyva yra įtraukta ir į strateginį rajono planą.

Tačiau imtis kokio nors rimtesnio projekto, V.Mykolaičio manymu, ne visuomet tik noro pakanka: didesniems projektams vykdyti reikalingas stiprus komandinis darbas, prie jų turi nuolat dirbti keli žmonės, pasidalinę darbą. O dažnam kaime (ne išimtis ir Išdagai) savanoriškai dirbti mažai kas nori. Na o jei būtų kitaip, mano V.Mykolaitis, galbūt ir apie kokį nedidelį amatų - verslo projektą galima būtų mąstyti.

{vsig}naujienos/2014-09-17{/vsig} 

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?