Baigė projektą „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas“

Gerdžiūnų bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas“ (Nr. LEADER-12-ŠAKIAI-03-020), teiktą paramai gauti pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1.2. priemonę „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“. Bendra projekto vertė 54 111,00 Lt.

Šių metų liepos 31 dieną Gerdžiūnų (Kriūkų seniūnija) bendruomenės centras pateikė galutinę projekto „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas“ įgyvendinimo ataskaitą. Gerdžiūniškiai dar 2013 metais parengė paraišką Šakių krašto vietos veiklos grupei pagal jos įgyvendinamos Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1.2. priemonę „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“. 2013 metų vasario 12 dieną buvo pasirašyta paramos sutartis, bendra projekto vertė siekė 54 111,00 Lt, paramos lėšos iš ES sudarė 43 289 Lt, nuosavas indėlis -10 722 Lt, partnerio lėšos - 100 Lt. Nuosavam indėliui lėšas skyrė Šakių rajono savivaldybė, o partneriu buvo Ilguvos socialinės globos namai.

Apie Gerdžiūnų bendruomenės verslumo vystymą bendruomenėje kalbėta jau seniai susirinkimuose, bendruomenės Tarybos posėdžiuose. Tačiau šią idėją išgrynino bendruomenės pirmininkė Jolanta Puidokienė, todėl ji ir tapo projekto vadove. Visų projektų finansininke kantriai ir kruopščiai dirba Daiva Puidokienė, viešuosius pirkimus organizuoja Loreta Balsienė. Gerdžiūnų bendruomenės pirmininkė sudarė visiškos materialinės atsakomybės sutartis su bendruomenės nariais, kurie yra atsakingi už įsigyto ilgalaikio turto saugojimą, eksploatavimą ir nuomą.

Pagrindinis motyvas imtis šio projekto buvo tai, kad kaimo vietovėse neišvystytas paslaugų teikimas, todėl nuspręsta už projekto lėšas įsigytą techniką (vejos pjovimo traktorių, sniego valytuvą, šakų smulkintuvą, žoliapjovę, aukštapjovę, kultivatorių su priedais, vejos aeratorių, motorinį pjūklą) nuomoti gyventojams bei tvarkyti bendruomenės teritoriją. O už nuomą gautomis lėšomis techniką  drausti, remontuoti, pirkti degalus, tepalus.

Tai jau ne pirmas projektas, kurį rengė ir įgyvendino Gerdžiūnų bendruomenės centras, todėl patirtis buvo labai naudinga rengiant šį projektą: buvo lengviau išsikelti projekto tikslus, uždavinius, numatyti reikalingas priemones, sudaryti projekto biudžetą, veiklų įgyvendinimo  grafiką. Patirtis davė savo: rengiant šį projektą bendruomenė nesusidūrė su dideliais sunkumais, tik dirbant visuomeniniais pagrindais gal kažkiek pritrūkdavo laiko; projekto dėka Gerdžiūnų kaimo gyventojai gali nuomotis techniką, reikalingą daržo įdirbimui, aplinkos tvarkymui - nebūtina ją įsigyti patiems. Rengdami projektus, gerdžiūniškiai stengiasi į veiklą įtraukti neįgaliuosius, Ilguvos socialinės globos namų gyventojus; bendruomenės nariai mokomi verslumo.

Įsisukus dalyvavimo projektinėje veikloje ratui, gerdžiūniškiai ir ateityje planuoja imtis panašių veiklų. Jų nebaugina ir pakankamai sudėtinga „popierinė“ projektų rengimo dalis, be to, iškilus „popieriniam“ klausimui, visuomet jie gauna kvalifikuotą atsakymą iš Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojų.

Šiuo metu gerdžiūniškiai jau yra pateikę tęstinį verslumo projektą “Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas II“, jis įtrauktas į rezervo projektų sąrašą. Nekantraudami jie laukia ir tikisi, kad finansavimą gaus ir šiam projektui. Gerdžiūnų bendruomenė tikisi dalyvauti ir naujai rengiamoje 2014-2020 metų vietos plėtros strategijoje, teikti paraiškas verslumo skatinimui sukuriant darbo vietas.

Kaip teigė Gerdžiūnų bendruomenės centro vadovė Jolanta Puidokienė, Gerdžiūnų bendruomenė veikia aktyviai, jau ra susiformavęs stiprus bendruomenės aktyvas, siekiantis spręsti opiausias miestelio problemas, yra neabejingas vaikų švietimui ir kūrybingumo ugdymui. „Tačiau norėtųsi, kad į veiklą įsitrauktų daugiau gyventojų, kurie suprastų, jog bendruomenei galima „duoti“ savo laiką, gebėjimus, prisiimti įsipareigojimus, o ne tik naudotis kitų sukurtais rezultatais. Mes nuoširdžiai tikime, kad tuomet mūsų visų bendrai atliekama veikla būtų dar stipresnė,  naudingesnė bei įsimintinesnė“,- kalbėjo J.Puidokienė.

Parengta pagal Gerdžiūnų bendruomenės centro pateiktą informaciją ir nuotraukas.
{vsig}naujienos/14-09{/vsig}

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?