Griškabūdžio bendruomenė ieško naujų bendruomeniškumo formų

Liepos 1 dieną Griškabūdžio bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą "Griškabūdžio vasara" pagal Šakių krašto vietos plėtros strategiją "Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse", projekto vykdymo Nr.LEADER-12-ŠAKIAI-03-035. Bendra projekto vertė – 49,7 tūkst. litų.

Paraišką dėl projekto "Griškabūdžio vasara" (pagal Šakių krašto vietos plėtros strategiją "Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse", projekto vykdymo Nr.LEADER-12-ŠAKIAI-03-035) Griškabūdžio bendruomenės centras pateikė dar 2012 metų rudenį, projekto autorės - kultūros centro direktorė Rasa Uzialienė ir pirmininkė Valentina Liepuonienė.

Į projekto vykdymą buvo įtrauktas ir visas bendruomenės centro aktyvas, daug padėjo Griškabūdžio seniūnas, aktyviai renginiuose dalyvavo Griškabūdžio gimnazijos mokytojai, jų auklėtiniai. Tvarkant dokumentus, konsultacines paslaugas teikė Marijampolės "Konsultus" įmonės atstovė, be jos kompetencijos ir naudingų patarimų griškabūdiečiams būtų buvę sunku - vis gi projektas nemažas, jo bendra vertė 49,7 tūkst. Litų.

Žinoma, darbiniame procese buvo visko: teko eigoje koreguoti sutartį, nes numatyti renginiai sekė vienas po kito, o viešieji pirkimai bei mokėjimo prašymų dokumentų pateikimas užtruko. Visi pokyčiai glaudžiai derinti su Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojais. Na o trišalė projekto rėmimo sutartis pasirašyta 2013 m. vasario 8 dieną, projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. balandžio 1 dieną ir tęsėsi ilgiau nei metus - iki 2014 m. liepos 1d.

Jau baigę įgyvendinti šį projektą, griškabūdiečiai šiandien tikina, jog vargo nebuvo: patirties projektų įgyvendinime šiek tiek turėjo, jau iki tol buvo įvykdę keliolika smulkių projektų, jie buvo skirti sportinei bei meno saviraiškai ugdyti ir materialinės bazės kūrimui, baldų ir kitų reikmenų įsigijimui. O pastarojo projekto įgyvendinimo metu jų inventoriaus sąrašas dar pailgėjo: įsigijo benzininį pjūklą, skaitmeninį fotoaparatą, dažų, kanceliarinių prekių ir 30 biuro kėdžių. Pastarosios labai reikalingos ir praverčia organizuojant renginius pagal pomėgius, kai susirenka siauresnis ratas žmonių.

Griškabūdiečiai džiaugiasi, kad jų bendruomenėje yra entuziastų, sugebančių savo mėgstama veikla uždegti ir kitus. Tiesa, laikmetis įtakoja ir kitokius gyvenimiškus dalykus: vietinė visuomenė yra šiek tiek susiskaldžiusi ir nevieninga; miestelyje veikia nemažai įstaigų, jų kolektyvai turi galimybę realizuoti savo poreikius, gyvena savo rūpesčiais ir džiaugsmais; o tai lemia, jog to tikrojo kaimiško bendruomeniškumo, neabejingumo už likusią visuomenės dalį kartais ir pristinga. Tad ir paskutiniojo projekto tikslas buvo ne tik organizuoti gyventojus bendrai veiklai, bet ir pritraukti į veiklas naujus žmones, padėti jiems atrasti save įvairiose veiklos srityse: sporte, mene bei saviveikloje.

Iš esmės tikslai buvo įgyvendinti, renginiuose dalyvavo nemažai jaunimo, daug dirbo kultūros centro darbuotojai, kiti bendruomenės nariai. Projekte įgyvendinta gausybė skirtingų veiklų, organizuotas tradicinis kasmetinis gatvės krepšinio turnyras 3x3, Klėties teatro šventė bei miestelio šventė Oninės, kuri kasmet pritraukia keletą tūkstančių gyventojų bei svečių. Taip pat buvo organizuota kanklininkų stovykla, tapytojų ir medžio drožėjų plenerai, jų meniški darbai papuošė miestelio erdves, ypač įdomūs ir unikalūs tautodailininko Audriaus Kauko ir griškabūdiečio medžio drožėjo Eirimo Martūno darbai - Rūpintojėlių skulptūros iš ąžuolo.

Bendruomenės centro pirmininkė Janina Abromaitienė tikisi, kad ir ateityje pavyks išlaikyti bei puoselėti senąsias tradicijas, bendruomenės aktyvistai ieškos naujų idėjų ir formų, kurios užtikrintų projekto tęstinumą. „Poreikis dvasinėms vertybėms neįkainojamas ir individualus, kultūriniai renginiai visada vyks, nesvarbu ar jie bus finansuojami valstybės ar tik privačių rėmėjų, gal kada bus paremti tik kuklia geranoriška pačių dalyvių iniciatyva. O rašydami projektus dažniausiai tik prisitaikome prie siūlomų projektinių nuostatų, atsižvelgiame į esamą situaciją ir pasirenkame temą. Ir Jau žinome: pateikti paraišką projektui kai kada lengviau nei įgyvendinti patį projektą, nes biurokratinė "popierinė" sistema sukelia tam tikrų nepatogumų - trūksta žinių, pasitaiko nesusipratimų, komandinis darbas ne visada efektyvus“,- dalinosi patirtimi centro pirmininkė.

Griškabūdiečiai ateityje planuoja kibti į rimčiausius dalykus. Pati aktualiausia bendruomenės problema - gyvenimo kokybės kaimo vietovėje gerinimas, tad dėl ateities strateginių planų 2014-2020 m. dar kyla nemažai klausimų. Griškabūdiečiai suvokia, kad užimtumo ir kitų socialinių problemų sprendimas neįsivaizduojamas be LEADER metodo, tad planuoja aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, skatins bet kokias iniciatyvas kurti savo verslą, rengs susitikimus, viešins gautą informaciją ir bandys diskutuoti. Idėjų yra, tačiau konkrečių planų jie dar nėra numatę. Tikimasi, kad bendruomenine dvasia vis labiau „susirgs“ ir visi įstaigų vadovai.

Parengta pagal Griškabūdžio bendruomenės centro pateiktą informaciją ir nuotraukas.

{vsig}naujienos/14-07-16{/vsig}

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?