Projekto dėka pagerėjo kultūrinis naumiestiečių gyvenimas

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2014 m. sausio mėn. vykdė Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamą projektą LEADER-12-ŠAKIAI-03-018, "Kudirkos Naumiesčio bendruomeninių renginių organizavimas kultūros centre" pagal Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 2 prioriteto "Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimo 2.2. priemonę bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas".

Bendra projekto vertė - 55572,52 Lt, iš kurių 11 114,50 Lt gauta kaip Šakių rajono savivaldybės biudžeto parama. Projekto tikslas - stiprinti Kudirkos Naumiesčio gyventojų bendruomeniškumą, skatinti saviraišką ir iniciatyvas organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose bendruomenę sujungiančiuose renginiuose.

Už projekto paramos lėšas įsigyta šiuolaikinė garso ir šviesos įranga, kurios labai trūko naujai rekonstruotame kultūros centro pastate. Naujos aparatūros dėka pagerėjo renginių kokybė, nuo šiol bus galima daugiau kultūrinių priemonių organizuoti ne tik miestelio, bet ir visos seniūnijos bendruomenei.

Šio projekto dėka nuo šiol krašto gyventojams sudarytos puikios galimybės dalyvauti meno mėgėjų kolektyvuose, sustiprėjo bendruomeniškumo dvasia, skatinama kaimo gyventojų kultūrinė saviraiška. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre veikiantys kolektyvai, grupės ir ansambliai gali dažniau organizuoti renginius, šventes bei pasirodymus. Socialinę atskirtį patiriantiems vietos gyventojams suteiktos galimybės įsitraukti į bendruomenės kultūrinį gyvenimą, puoselėti savo gyvenamosios vietos tradicijas.

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras su nauja įgarsinimo ir apšvietimo įranga tapo viena iš geriausiai aprūpintų kultūros įstaigų rajone. Nuo šiol čia koncertuoja geriausi respublikos populiarios ir klasikinės muzikos atlikėjai, vyksta spektakliai, todėl dėl gerų sąlygų į koncertus susirenka ne tik miestelio bei seniūnijos bendruomenė, bet ir rajono gyventojai. Ypač džiugina tai, kad su nauja aparatūra galima puikiai įgarsinti renginius, vykstančius lauko sąlygomis.

{vsig}naujienos/14-03-25/naumiestis{/vsig}

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?