Baigė įgyvendinti projektą „Pastato rekonstrukcija į jaukius ir šiltus Baltrušių bendruomenės namus“

Šiemet penkerių metų sukaktį minintis Baltrušių bendruomenės centras susikūrė 2008-ųjų spalio 20 dieną (oficiali registracijos diena). Uždarius Baltrušių pradinę mokyklą, kaime nebeliko jokio švietimo ir kultūros židinio, tad ilgainiui vietiniai gyventojai pageidavo, kad bendruomenės poreikiams būtų pritaikytas buvusios pradinės mokyklos pastatas.

Keletą metų stovėjęs tuščias, pastatas buvo labai prastos būklės, prašėsi rimto remonto. Reikėjo apšiltinti lauko sienas, pakeisti langus, duris, stogo dangą, renovuoti kanalizacijos, vandentiekio, elektros tinklus. Tad dar 2009 metais kaimo bendruomenės aktyvui gimė idėja - pasinaudojant ES lėšomis, rekonstruoti buvusį pradinės mokyklos pastatą, sutvarkyti aplinką, įrengiant krepšinio ir tinklinio aikšteles bei poilsio zoną.

Baltrušiečiai kibo į projektinę veiklą, nutarė pasinaudoti šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija, siūlančia ES paramą kaimo gerovei didinti. Pagrindiniai jau baigti įgyvendinti projekto idėjos iniciatoriai ir įgyvendintojai - aktyvi bendruomenės taryba ir projekto vadovas, bendruomenės pirmininkas Jonas Būtautas. Projekto įgyvendinimui buvo gauta 450 tūkst. Lt ES parama, trūkstamas lėšas (50 tūkst. Lt) pridėjo Šakių rajono savivaldybė.

Ir prasidėjo statybos darbai. Atliekant rekonstrukcijos darbus, buvo apšiltintos lauko sienos, pakeisti langai, durys, stogo danga, įrengtas sanitarinis mazgas. Pastate atsirado 100 vietų salė su scena.

Šiandien Baltrušių bendruomenės žmonės jau žino: turint savas patalpas, turiningiau ir prasmingiau galima leisti laisvalaikį, jaukesnėje aplinkoje vyksta kultūriniai renginiai, parodos, susirinkimai; į bendruomenės veiklą, renginius aktyviau įsijungia jaunimas, taip pat – ir vyresnio amžiaus žmonės.

Tai buvo pirmasis, ir iškart toks rimtas finansine prasme Baltrušių bendruomenės centro įgyvendintas ES remiamas projektas. Tad šiandien bendruomenės aktyvas džiaugiasi sulaukta parama ir Šakių krašto vietos veiklos grupės administracijos pagalba, kurių dėka iš esmės pasikeitė baltrušiečių poilsio ir smagaus laisvalaikio praleidimo galimybės. Nors Baltrušių bendruomenė šiai Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamai strategijai parengė tik vieną projektą, bendruomenės aktyvas tokią galimybę vertina labai gerai. Ir, paskatinti šios sėkmės, planuoja dalyvauti ir rengiamoje 2014-2020 metų strategijoje, o pagrindinį dėmesį ketinama skirti kaimo bendruomenių verslumo ugdymo projektams.

Šiandien Baltrušių bendruomenės centro aktyvas su pirmininku Jonu Būtautu priešaky apskritai teigiamai vertina situaciją rajono kaimuose: čia pamažu atgimsta visuomeninis, kultūrinis gyvenimas, vyksta renginiai, šventės, talkos, kuriasi saviveikliniai kolektyvai, sudaromos sąlygos prasmingiau, turiningiau leisti laisvalaikį. Žinoma, visa tai vyksta nebe LEADER programos lėšų, orientuotų būtent į kaimo gerovę.

Tačiau didžiausią indėlį į savosios vietovės gyvenimo kokybę, be abejo, įdeda patys gyventojai. Ypač tie, kurie sumąsto pasinaudoti daugybės į kaimiškuosius bendruomenių centrus orientuotų paramos fondų siūloma pagalba. Baltrušių bendruomenės centras tuo naudojasi, nes per 5-erius pastaruosius metus bendruomenė jau įgyvendino devynis projektus, kurių bendra vertė - 29 614 Lt. Vieną projektą rėmė valstybės biudžetas (vertė 24 467 Lt); aštuonis projektus rėmė savivaldybės biudžeto programos (vertė 5 147 Lt). Šiuo metu įgyvendinami dar du projektai iš valstybės biudžeto lėšų: bendruomenės socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti bei viešųjų erdvių sutvarkymui prie Baltrušių bendruomenės namų, pritaikant jas gyventojų reikmėms.

Projektų dėka Baltrušių bendruomenė įsigijo kompiuterį, spausdintuvą, įgarsinimo aparatūrą, vaizdo kamerą, foto aparatą, multimediją, organizavo įvairias šventes, renginius, išvykas, varžybas. Artimiausiu metu planuoja baigti įrengti krepšinio ir tinklinio aikštelę, poilsio zoną pastatant suoliukus, sūpynes.

Apie bendruomenės aktyvo teigiamą ir teisingą požiūrį į savojo krašto gerovę liudija ir projektų pavadinimai: „Mes esame“; „Būk žvalus – būsi sveikas“; „Norime gyventi sveikai ir turiningai“; „Būkime visi kartu-1“; „Rinkis sveiką gyvenimo būdą“; „Būkime visi kartu-2“; „Švari aplinka - sveikas žmogus“; „Būkime visi kartu-3“; „Kaip gyveni - gerai, kaip tu jautiesi - laimingas“ ir kt.

{vsig}naujienos/13-11-19/baltrusiai{/vsig}

Baltrušių bendruomenės centro informacija ir nuotraukos