Baigė projektą „Aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje“

Kriūkų bendruomenės centras, vadovaujamas Lilijos Liutvinienės, sėkmingai baigė įgyvendinti projektą, kuris atitiko Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 2 prioriteto 2.2 priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas“, įgyvendinamą Šakių krašto vietos veiklos grupės. Projekto trukmė – nuo šių metų vasario iki šių metų gruodžio. Bendra vietos projekto vertė (įskaitant PVM) sudarė 53 998,92 Lt.

Rengdami šį projektą, kriūkiečiai sau kėlė tikslą - organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, plėtojant bendruomeninę veiklą bei vykdant gerosios patirties sklaidą. Tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:

  • Suburti bendruomeniečius, ypatingai vaikus ir jaunimą, prasmingam laisvalaikiui, skatinti savanorystę;
  • Sudaryti palankias sąlygas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui;
  • Organizuoti 2 dienų sporto šventę “Sportuoju aktyviai-gyvenu sveikai”, aktyviai įtraukiant gyventojus;
  • Organizuoti 2 dienų sportinį-pažintinį žygį po Dzūkijos nacionalinį parką;
  • Organizuoti 2 dienų ekskursiją prie jūros, Palanga.

Bendruomenės centro pirmininkė L.Liutvinienė šiandien džiaugiasi sėkmingu projekto finišu. Pirmininkė pasidalijo mintimis apie projekto sėkmes ir sunkumus, pasidžiaugė iniciatyviais bendruomeniečiais ir tuo, kad projekto metu pavyko padaryti viską, kas suplanuota, ir dar daugiau. Tai jau antras didesnis bendruomenės įgyvendintas projektas.

Svečiuose baigiamajame projekto renginyje dalyvavo Šakių vietos veiklos grupės pirmininkas Algimantas Damijonaitis ir projektų vadovė Aušra Levišauskienė. Jie apžvelgė vietos bendruomenių įgyvendinamus projektus, kalbėjo apie bendruomenių perspektyvas 2014-2020 m. LEADER programos laikotarpiu. Bendruomeniečius su sėkmingai įgyvendintu projektu pasveikino ir pasidžiaugė projekto įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais Seimo narys, kriūkietis Mindaugas Bastys.

Projekto vadovė Raminta Bastytė išsamiai pristatė visas projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Vienas ryškiausių rezultatų – jaunimo savanorišku darbu ir UAB „Agrolina“ technikos pagalba sutvarkyta ir pritaikyta aktyviam poilsiui dalis Nemuno krantinės, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. Šalia Kriūkų sporto aikštyno įrengta kokybiška ir saugi vaikų žaidimų aikštelė (karuselė, smėlio dėžė), lauko treniruoklis suaugusiems.

Projekto metu suorganizuota dviejų dienų sporto šventė „Sportuoju aktyviai - gyvenu sveikai”. Sportinėse rungtyse mielai dalyvavo tiek jaunimas, tiek ir vyresnės kartos jaunimiečiai. Pirmąją dieną vyko futbolo varžybos Kriūkų bendruomenės centro taurei laimėti. Antrąją dieną sportinės aistros persikėlė į paplūdimį.

Pasinaudojus finansine parama buvo įsigyti paplūdimio tinklinio ir badmintono žaidimų komplektai, stalo žaidimai, batutas, įvairios sporto ir laisvalaikio prekės, skaitmeninė technika, įgarsinimo aparatūra, laisvalaikio inventorius (paviljonas, mobilūs stalo ir suolų komplektai), prizai ir suvenyrai rungtynių nugalėtojams. Pagamintas Kriūkų bendruomenės centro kalendorius 2014-2015 metams ir rašikliai. Projekto metu suorganizuotas dviejų dienų sportinis - pažintinis žygis po Dzūkijos nacionalinį parką (dalyvavo 20 žygeivių) bei ekskursija į Palangą (dalyvavo 20 dalyvių).

 Projekto veiklų koordinatorė I.Masteikaitė pristatė veiklų metu užfiksuotas akimirkas bei filmuotą medžiagą apie kartu praleistą laiką, išgyventas emocijas ir kūrybinę raišką. Dar kartelį buvo primintos projekto sporto dienų akimirkos ir rezultatai, kelionių įspūdžiai.

Bendruomenės pirmininkė L.Liutvinienė prisiminimų dovanėlėmis už iniciatyvumą, savanorišką darbą apdovanojo projekto įgyvendinimo grupę, prie veiklų įgyvendinimo prisidėjusius bendruomeniečius. Visi projekto dalyviai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, pasidalinti įspūdžiais. Dalyvių atsiliepimai rodo, kad projektas buvo labai naudingas ne tik materialiai, bet ir dvasiškai (bendravimas, žinios, naujos patirtys, įvairesnis laisvalaikis ir renginiai). Tai kartu ir bendruomenės poreikių analizė ateičiai.

Daugelį projekto veiklų savanorystės pagrindais vedė ir organizavo projekto partneris - Kriūkų vidurinė mokykla. Į veiklas įsitraukė apie 150 dalyvių iš skirtingų vietovių ir socialinių grupių. Įvairios veiklos įtraukė ne tik  skirtingų profesijų, socialinių grupių, amžiaus dalyvius, bet ir užnorino veikti drauge. Siekta, kad projekto vykdomos veiklos taptų bendruomenę vienijančia ir tobulėti skatinančia veikla, kad žmonės pajaustų bendradarbiavimo, savanorystės prasmingumą, surastų bendraminčių, tobulėtų, mokytųsi iš savo ir kitų patirties, atrastų pasitikėjimą savo jėgomis.

„Tikimės, kad daugelis įvertino savo galimybes ir patikėjo, jog turi resursų vienokiai ar kitokiai veiklai, o tai išsilies naujais kūrybiniais sumanymais, naujais projektais, naujomis galimybėmis. Iniciatyvos reikia imtis patiems, nes niekas iš šalies neateis ir už mus pačius nepadarys“,- baigiamajame renginyje kalbėjo bendruomenės centro pirmininkė L.Liutvinienė.

{vsig}naujienos/11-04{/vsig}