Panovių bendruomenė sėkmingai įgyvendino jau antrą europinį projektą

Panovių bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą "Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose", projekto Nr. LEADER-10-ŠAKIAI-02-004, projekto vertė buvo 57 282,39 Lt; paramos iš ES gauta 45 757,94 Lt. Paraišką dėl finansavimo šiam projektui panoviečiai pateikė 2010 metų balandį, sutartį dėl ES paramos pasirašė 2011 metų kovo 15 dieną.

Dar šių metų pradžioje, reziumuodami pirmojo projekto įgyvendinimo rezultatus, Panovių bendruomenės centro aktyvas kalbėjo, kad, nors ir sunki buvo pirmojo projekto įgyvendinimo pradžia, tačiau ji davė stimulą eiti dar toliau. Taip ir gimė idėja imtis dar vieno projekto -  "Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose“. Prie šios minties ištakų ir jos įgyvendinimo buvo centro narė Galina Sniečkuvienė, centro pirmininkas Bernardinas Vainius ir narė Teresė Preikšienė, aktyviai darbavosi ir visa centro valdyba.

Pirmuoju verslumą skatinančiu projektu Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime" panoviečiai norėjo išnaudoti esamą situaciją ir uždirbti Panovių kaimo bendruomenės centrui pinigų. Mintis pasiteisino – vandens turizmo paslauga baidarėmis ir plaustais jau duoda finansinę naudą. Tad antruoju projektu Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose" jau stengtasi praplėsti pirmojo projekto neišspręstas problemas, tai buvo savotiškas pirmojo projekto tęstinumas.

Šiandien Panovių bendruomenės centro aktyvas jau kalba: su ES paramos lėšų pagalba pavyko iš dalies išspręsti vietinių žmonių užimtumą, bendruomenės centras užsidirbo pinigų ir turi sąlygas aktyviai praleisti laisvalaikį. Nors, kaip šiandien pažymi Panovių bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Petras Vainius, įgyvendinant abu projektus ne kartą susidurta su didele laiko sąnaudų problema ir pakankamai nemažų biurokratinių reikalavimų problema, noro pasinaudoti ES paramos lėšomis pagal įgyvendinamą Šakių krašto vietos plėtros strategiją nemažėja: Panoviuose jau įgyvendinamas ir trečias projektas, susijęs su Panovių kaimo amatų centro kūrimu.

Imdamiesi bet kurio iš išvardintų projektų, panoviečiai aklai nesiima: bendruomenė atidžiai ištyrinėja kaimo žmonių poreikius, per keletą metų itin smulkmeniškai išanalizavo rajono strateginio plano galimybes, Šakių krašto VVG įgyvendintos Šakių krašto vietos plėtros strategijos pasiūlymus ir galimybes.

Savo kraštu panoviečiai rūpinasi, nepaisant jokių demografinių procesų. Tiek centro pirmininkas B.P.Vainius, tiek kiti centro aktyvo nariai ne kartą minėjo: jiems ne tas pats, kas vyksta ar vyks Panoviuose. Ne vienerius metus panoviečiai puoselėja viltis, kad bus asfaltuotas į jų gražią gyvenvietę vedantis kelias Išdagai – Panoviai; kad Panovių bus įkurta Turizmo ir sporto bazė; kad kada nors atsiras Panovių kaimo bendruomenės centro socialinių paslaugų namai; iki galo bus užbaigti kaime pradėti vandenvalos tvarkymo darbai.

„manorajonas.lt“ inf.

alt alt