Panoviai baigė įgyvendinti projektą “Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime”

Pagal Panovių bendruomenės centro 2010 metais parengtą projektą “Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime” (pagal Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.2 priemonę „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“ ES paramos dėka už 45 826 paramos litų sukurta turizmo paslaugų infrastruktūra.

Panovių bendruomenės centras buvo vienas iš septynių pareiškėjų, kurie nepabūgo rengti projektą pagal Šakių krašto Vietos veiklos grupės įgyvendinamą vietos plėtros strategiją ir teikti paraišką paties pirmojo paraiškų rinkimo etapo metu.  Be to, panoviečių projektas atrankų metu buvo įvertintas geriausiai iš visų tąkart teiktų projektų ir iki šiol (bent jau tarp įgyvendintų projektų) labiausiai generuojantis verslumą kaime.

Praėjusių metų gruodžio 8-ąją, baigiamojo projekto „Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime” renginio metu Panovių bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius akcentavo: nepaisant visko, bendru daugelio bendruomenės narių darbu pavyko parengti projektą, pateikti paraišką paramai gauti, būti vieniems pirmųjų ir geriausiai įvertintų iš projekto rengėjų I kvietimui, ir gauti ES paramą pagal LEADER programą. Jau 2011 metų pavasarį į Panovius buvo pargabentos pirmosios baidarės, prasidėjo veikla. Jau per pirmąjį sezoną, dar tik „įsiūbuodami“ šį projektą, Panovių bendruomenės centro nariai uždirbo per 1,5 tūkst. litų. Kuriuos, kaip numato projektas, investuoja į tolimesnę projekto veiklą, į geresnį bendruomenės gyvenimą. 

Dar vėliau projekto “Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime” veikloms buvo įsigyti plaustai, įsigyta krūmapjovė, šakų smulkintuvas ir mediena, tvarkyta prieplauka baidarėms ir poilsiavietė. Bendruomenė įsigijo ir vaizdo kamerą, ja buvo sukurta filmuota medžiaga apie turimą baidarių ir plaustų parką, galimus plaukimo maršrutus ir projekto vykdymo eigą. Be abejo, buvo išleistas ir reklaminis leidinukas apie teikiamas paslaugas. O jau antraisiais veiklos metais Panovių bendruomenės centrui projekto metu sukurtas baidarių „parkas“ ir turizmo paslaugų infrastruktūra „uždirbo“ 4 tūkst. litų.

Kadangi Panovių bendruomenės centras projektą „Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime” įgyvendino su partneriais – Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centru „Santaka“, panoviečių nuveiktu darbu viešame praėjusių metų gruodžio 8-osios renginyje pasidžiaugė ir naumiestiečių bendruomenės vadovas Edvardas Belevičius. Šakių krašto VVG pirmininkas Algimantas Damijonaitis akcentavo vieną svarbiausių dalykų – Panovių bendruomenės centras, rengdamas projektą „Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime”, nenuėjo lengviausiu keliu, o rinkosi verslumą. Kas kaime, anot A.Damijonaičio, itin svarbu. Kad panoviečiai neprašovė pro šalį, įrodo ir jų dviejų sezonų veikla – daugiau nei 5,5 tūkst. litų pajamų į kaimo gerovę.

 B.Vainius tiki, kad beįsisiūbuojančios turizmo Šešupės upėje paslaugos kitąmet sulauks dar didesnės paklausos, o tai savo ruožtu duos pajamų bendruomenei. Jos planuose – kiek įmanoma didesnės turizmo – poilsio – rekreacijos infrastruktūros sukūrimas Šešupės upės baseine. Šį dalyką akcentavo ir A.Damijonaitis, ir E.Belevičius: besikurianti turizmo Šešupėje infrastruktūrą jau šiandien sudaro sąlygas bendram ne tik Panovių, Kudirkos Naumiesčio, kaimyninio Vilkaviškio, Marijampolės bendruomenių darbui, bet ir tarptautinei veiklai – juk Šešupė teka ir Lenkijos teritorijoje.

Šių metų sausio 30 dieną oficialiai užbaigus visus projekto įgyvendinimo metu planuotus darbus, šiuo metu dėliojami paskutiniai taškai privalomuose dokumentuose ir laukiama galutinio atsiskaitymo iš ES paramos fondo. Taip pat Panovių bendruomenės centras intensyviai ruošiasi vasaros sezonui ir siūlo baidarių nuomos paslaugas:

Savaitgalio ir švenčių dienomis baidarių nuomos kaina vienam asmeniui  - 30 Lt;

Darbo dienomis baidarių kaina vienam asmeniui  - 20 Lt;

Užsakant dešimt baidarių- vienuolikta nemokamai;

Iškylaujantiems dvi paras taikoma 20 % nuolaida.

Poilsiautojų patogumui - nemokama  patogi erdvė palapinių miesteliui.

Išsamesnę informaciją galima gauti mobiliuoju telefonu 8-620-50661 arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pirmojo projekto sėkmė panoviečių neužmigdė ant laurų, jie jau yra parengę dar du projektus tai pačiai Šakių krašto VVG įgyvendinamai vietos plėtros strategijai. Parengtas investicinis projektas „Panovių bendruomenės namų pritaikymas amatų centrui. I etapas“, kurio vertė 166 tūkst. 666 litai. Paramos suma 149 tūkst. 999 litai. Taip pat – dar vienas „minkštasis“ projektas „Gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas Panoviuose“, jam skirta 45 tūkst. litų ES parama pagal LEADER programą.

Parengė Darius Mikelionis

alt