Briedžių bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Džiaukimės gyvenimu sportuodami“

Imtis būtent tokio projekto dar 2011 metais nutarė bendruomenės centro nariai visuotinio bendruomenės narių susirinkimo metu, ypač pritarė tokiai minčiai kaimo jaunimas. Pagrindinė projekto mintis buvo - skleisti informaciją apie sporto naudą žmogaus fizinei ir dvasinei sveikatai; organizuoti sportinius renginius aktyvinant bendruomeniškumą. Projekto metu planuota įsigyti sporto prekių, skaitmeninę techniką, kompiuterinę įrangą, įgarsinimo aparatūrą, ūkinį inventorių, prekes renginių organizavimui. Planuose buvo ir krepšinio aikštelės atnaujinimas, treniruoklių salės įrengimas. Visa tai planuota daryti viena mintimi: kad kaimo gyventojams būtų smagiau ir įdomiau gyventi.

Šiandien Briedžių bendruomenės centrui laikinai vadovaujanti Aldona Markevičienė džiaugiasi: vykdant projektą „Džiaukimės gyvenimu sportuodami“, įrengta treniruoklių salė, nupirkti treniruokliai: jėgos staklės, elipsinis treniruoklis, bėgimo takelis, štangos suolas, štangos komplektas, atsilenkimų suolelis, stalo teniso stalas, stalo teniso rakečių komplektas; įsigytos jachtinės faneros krepšinio lentos su lankais (2 vnt.), du krepšinio kamuoliai, trys šachmatų komplektai, trys šaškių komplektai. Įsigijus inventorių, buvo suorganizuotos ir pravestos šešerios sporto varžybos, turnyrai ir šventės, kurioms pravesti buvo įsigyti prizai, taurės, statulėlės, medaliai.

Sporto šventėms buvo nupirkta įgarsinimo aparatūra: dvi kolonėlės, valdymo pultas, mikrofonas su stovu ir laidų komplektas. Dar buvo įsigyti du gesintuvai, apmokėtos viešinimo paslaugos, apdrausta visa įranga, įsigyta kanceliarinių prekių. Iš viso projekto įgyvendinimui išleista 41 437 Lt. Projektą Briedžių bendruomenė įgyvendino be jokių partnerių, tačiau projektas kartu vyko dviejose bendruomenėse - glaudžiai bendradarbiauta su Ritinių bendruomenės centru, ten vyko šaškių ir šachmatų turnyras, ritiniečiai aktyviai dalyvavo visose Briedžių sporto šventėse.

Rengiant projektinę paraišką ir ruošiant atsiskaitymus bei mokėjimų prašymus, šiuose darbuose daug talkino bendruomenės buhalterė Jolanta Sniečkuvienė; perkant sportinį inventorių padėjo išrinkti centro valdybos narys Saulius Bacevičius, o įruošiant treniruoklių salę visus remonto darbus savanoriškai atliko Julius Kardauskas su visa savo šeima. Jis ir dabar savanoriškai dirba treneriu šioje treniruoklių salėje. O tvarkant sporto aikštelę, aktyviai talkino kaimo jaunimas, organizuojant sporto šventes įsijungė visa bendruomenės centro valdyba bei jaunimas, visoje projekto eigoje daug padėjo bendruomenės centro pirmininkė Dalija Černeckienė.

Projektą „įveikus“, šiandien, pasak A.Markevičienės, ne toks baisu atrodo ir pradžioje atrodęs „popierinis“ procesas: bendruomenė net neįsivaizdavo, kad tiek daug popierių reikės ne tik rašant projektą, bet ir jį vykdant bei atsiskaitinėjant už projekto veiklą. „Rengiant paraišką, mokėjimo prašymus bei atsiskaitymus sunku buvo viskas, nes tai buvo pirmas mūsų rašomas ir vykdomas europinis projektas. Dažnai keičiantis bendruomenės valdžiai, nelankėme jokių seminarų projektų rengimo tema, todėl, išrinkus naują centro pirmininkę, ir iki paraiškų priėmimo pabaigos likus nepilnam mėnesiui, žinojome, kad rašyti privalome, (nes vieną paraiškų teikimo etapą jau buvome „pramiegojome“). O nuo ko pradėti, neįsivaizdavome. Bet kaip ir kiekviename darbe, svarbiausia – geri ir dideli norai“,- šiandien prisimena A.Markevičienė.

O rezultatas džiugina: įvykdžius šį projektą, ilgam laikui kaimas turės veikiančią treniruoklių salę, sutvarkytą krepšinio aikštelę, renginiams bei diskotekoms vesti įgarsinimo aparatūrą, visas sąlygas organizuoti kaime sportines šventes bei varžybas. Šiandien Briedžiuose sudarytos visos sąlygos norintiems sveikai ir įdomiai leisti savo laisvalaikį, pagerinti savo formas bei sveikatą, bendrauti tarpusavyje, įsijungti į bendruomenės gyvenimą.

„Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamą Šakių krašto vietos plėtros strategiją vertiname labai teigiamai, išskyrus tai, kad galėtų reikalauti mažiau popierizmo. Bet suprantame, kad čia ne nuo Šakių, o nuo ES reikalavimų priklauso“,- dalinosi mintimis A.Markevičienė.  Na o kad pradėjus dirbti, ir darbai, ir finansavimas jiems patys „pasiveja“ dirbančius, įrodo Briedžių bendruomenės centro pavyzdys: be jau minėto projekto, dar vienam projektui 25 000 litų paramą bendruomenė gavo iš Žemės ūkio ministerijos;  gavo ir keletą smulkių rajono, bendruomenių centrų asociacijos paramų. O šiuo metu jau yra patvirtinti dar du Briedžių bendruomenės projektai, kuriuos artimiausiu laiku centras pradės vykdyti: tai investicinis projektas, kurio metu bus suremontuotas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams buvusios mokyklos medinis pastatas, ir minkštasis projektas „Verslumo ir tradicinių amatų puoselėjimas Briedžiuose“, kurio metu bus įsigyta aplinkos tvarkymo technika (traktorius - vejapjovė, mini kultivatorius, krūmapjovė, grandininis pjūklas), baldai ir įrenginiai bei priemonės amatų kūrimui (du stalai, 20 kėdžių, medienos tekinimo staklės,  juostinės medienos pjaustymo staklės, stalinės gręžimo staklės, kaltų rinkinys, skobtukų kompl., medienos obliavimo staklės), įranga renginių organizavimui (fotoaparatas, muzikinis centras, lauko estrada - pavėsinė) ir prekės renginių organizavimui, projekto viešinimas. Bendra šio projekto vertė – 51 500 Lt.

alt