Projektas „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“

D:\Documents\Kaimo bendruomenė\Projektai\2018 m\VVG\VVG\Mokymai\Projekto plakatas A3 formatu\Projekto plakatas A3 formatu-1.jpg

Projektas „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“

Voniškių kaimo BC atstovai Tauragės VVGŠie metai Voniškių kaimo bendruomenės centro nariams prasidėjo kiek neįprastai: nuo sausio 5 d. iki balandžio 6 d. voniškiečiai turėjo galimybę dalyvauti bendruomenės centro įgyvendinamame Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 projekte Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-1-11-2018 (NMA 42VS-PV-18-1-04712-PR001) „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“. Projekto metu įvyko dešimt mokymų šešiomis skirtingomis temomis: 1. „Ryšių tarp šeimos ir bendruomenės stiprinimo priemonės“ (8 ak. val.); 2. „Nuo verslo idėjos iki bendruomenės ūkinės veiklos“ (16 ak. val.); 3. „Partnerystės stiprinimo ir vietovės rinkodaros strategijos“ (16 ak. val.); 4. „Lyderystės kompetencija: bendruomeniškumo ugdymas ir socialinių tinklų kūrimas” (8 ak. val.); 5. „Įtraukios bendruomenės kūrimas, taikant mentorystės principus ir informacines technologijas“ (16 ak. val.); 6. „Vietos produktų ir kultūrinio turizmo maršrutų kūrimo metodika” (16 ak. val.). Visus mokymus organizavo viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Ego perfectus“, kurios paslaugomis bendruomenė tikrai nenusivylė. Per visą mokymų laikotarpį projekto dalyviai turėjo galimybę tobulėti padedami aukštos kvalifikacijos šešių skirtingų lektorių, iš kurių kiekvienas savaip sužavėjo, padėjo geriau pažinti save, savo bendruomenę ir jos narius, geriau įvertinti bendruomenės situaciją ir galimybes tapti savarankiškai pajamas iš savo veiklos gaunančia bendruomene bei surasti metodus, kaip tą būtų galima realiai pasiekti.
Voniškių kaimo BC atstovai Tauragės VVG 1Įvertinus visas temas, galima daryti išvadą, kad voniškiečius labiausiai motyvavo gerosios praktikos pavyzdžių aplankymas (mokymų tema „Vietos produktų ir kultūrinio turizmo maršrutų kūrimo metodika“), kuomet iš Voniškių buvo nukeliauta į Tauragės kraštą. Čia projekto dalyviai buvo susipažinti su Sungailiškių bendruomenės namais - pristatyta gauta parama ir jos panaudojimas, sutvarkant bendruomenės centro pastatus ir aplinką. Pagramančio bendruomenės centre „Gramančia“ pristatyti įrenginėjami senjorų savarankiško gyvenimo namai, suorganizuota arbatos ir duonos degustacija. Vėliau su Norkaičių bendruomenės „Galmena“ namais ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centru dalyvauta „margablynių" kepimo ir šokių edukacijose, klausytasi gražios žemaitiškos šnektos ir dainų, ir, žinoma, mėgautasi gardžiais bendruomenės centro paruoštais pietumis. Viešnagės metu, kaip ir kitose vietose, buvo suteikta daug vertingų praktinių ir teorinių patarimų bendruomeninio verslumo srityje. Galiausiai buvo aplankytas Dalios Kalindravičienės ūkis. Jame organizuota gausaus asortimento sūrių degustacija ir supažindinta su produkcijos gamybos ir realizavimo ypatumais. Už tokį nuoširdų ir šiltą priėmimą projekto dalyviai dėkoja Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkei Nijolei Tirevičienei ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Voniškių kaimo BC atstovai Tauragės VVG 2Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui Samoškai. Voniškiečiai tikisi, kad ši malonus susitikimas buvo ne paskutinis. Dabar galima drąsiai teigti, kad tokio pobūdžio išvažiuojamieji mokymai bendruomenei yra labai vertingi. Kitoms bendruomenėms, dalyvausiančioms tokio pobūdžio projektuose, galime rekomenduoti per organizuojamus mokymus skirti dalį laiko gerosios praktikos pavyzdžių lankymui.
Po turiningos kelionės voniškiečiai paskutinį mokymų etapą skyrė gerosios praktikos lankymo metu įgytoms žinioms pritaikyti bendruomenėje.
Galima pasidžiaugti, kad projektas „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“ buvo labai vertingas, kaip pozityvus postūmis Voniškių kaimo bendruomenės nariams. Jis suteikė daugiau motyvacijos ir pasitikėjimo savo jėgomis imtis naujų veiklų bendruomenės centre ir ieškoti galimybių, kaip pritraukti investicijų Voniškių kaimo bendruomenės centro naujoms veikloms. Tos veiklos pirmiausiai orientuotos į įvairių paslaugų teikimą tiek vietos žmonėms, tiek ir atvykstantiems turistams, t. y. į bendruomeninį verslą, atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijos nustatytus prioritetus.
Pažymėtina, kad bendra projektui „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“ paskirta paramos suma: iki 10 000 Eur (iš jų iki 8 500 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir iki 1 500 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos).

Tautvydas Šukys, Voniškių kaimo BC pirmininkas

Voniškių kaimo BC mokymai 1 Voniškių kaimo BC mokymai 2 Voniškių kaimo BC mokymai 3 Voniškių kaimo BC mokymai 4