Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės – ieškojimų kelyje

03Dar prieš kelias dešimtis metų visoje Europos Sąjungoje pradėta programa LEADER skatina kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose. LEADER – vienas iš racionaliausių ir geriausių instrumentų gyvenamosios vietovės problemoms spręsti.
Iki šiol bendruomenės ir kiti vietos projektų pareiškėjai daugiausia įgyvendino infrastruktūros gerinimo projektus, tačiau dabartiniu metu tai nėra prioritetas. Dabar bendruomenės turėtų tapti versliomis, kad išsaugotų ir išlaikytų savo sukurtas erdves. Per kelis dešimtmečius sukaupta LEADER įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad tarpusavio bendradarbiavimas yra veiksmingas mechanizmas tai patirčiai įsisavinti.
Š. m. lapkričio 17 d. Girėnų bendruomenės namuose įvyko Šakių krašto VVG organizuota konferencija „Suvalkijos krašto plėtra įgyvendinant LEADER programą“. Į ją, suderinus bendrus veiksmus, buvo pakviesti visų Marijampolės apskrities VVG atstovai. Dalyvavo Šakių, Kalvarijos, Sūduvos, Vilkaviškio rajonų VVG vadovai bei atstovai. Šakių kraštui, be VVG administracijos darbuotojų, taip pat atstovavo savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, vicemeras Bernardinas Vainius, regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas. 

01Renginio dalyviams buvo skaityti aktualūs, turintys išliekamosios vertės pranešimai: ,,Šakių rajono strategijos projekto prioritetai“ (V. Girdauskas, Šakių rajono savivaldybė), ,,Šakių krašto 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos prioritetai“ (Aušra Slidziauskienė, Šakių krašto vietos veiklos grupė), ,,Verslumo iniciatyvos įgyvendinant LEADER Kalvarijos savivaldybėje“ (Valdas Aleknavičius, Kalvarijos vietos veiklos grupė), ,,Sūduvos VVG iniciatyvos įgyvendinant VPS“ (Reda Kneizevičienė, Sūduvos vietos veiklos grupė), ,,Bendruomenių verslumas ir bendruomeninės veiklos inovacijos“ ( prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas).
Susirinkusieji turėjo galimybę pasisemti patirties iš kaimynų. Vilkaviškio rajono Karalkrėslio bendruomenės pirmininkė Rasa Bulvičienė ir bendruomenės narys Žilvinas Gelgota pristatė socialinio verslo projektą ,,Karalkrėslio kepyklėlė“. Karalkrėslio bendruomenė tikisi, kad ši nauja veikla bus sėkminga ir duos puikių rezultatų: žmonės galės gardžiuotis seniai pamirštais gaminiais, o Karalkrėslio bendruomenė uždirbtas lėšas galės panaudoti savo poreikiams tenkinti. Tai leis inicijuoti naujus projektus ar veiklas, duodančias naudos patiems bei aplinkiniams, ir rodyti pavyzdį, kad norint sulaukti sėkmės reikia tiesiog norėti ir veikti.
02Panovių kaimo bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius pristatė įvykdytus verslumo projektus. Išskirtinė geografinė padėtis ir bendruomenės vykdomas verslumą skatinantis projektas - plaukimas baidarėmis ir plaustais Šešupe - pritraukia nemažą būrį turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Vokietijos. Tad bendruomenės noras – suformuoti estetišką, tinkamą poilsiui aplinką ir vietos gyventojams, ir turistams. Panovių bendruomenės centro projektas „Panovių bendruomenės namų pritaikymas amatų centrui“ leido įrengti patalpas ir įsigyti įrangą edukacijoms vykdyti. Nepamiršta ir viešosios erdvės. ŽŪM finansavo projektą ,,Panovių kaimo poilsio parko viešųjų erdvių atnaujinimas", kurio dėka panoviečiai gyvena tvarkingoje aplinkoje.
Kalvarijos savivaldybės Kvietkinės kaimo bendruomenė (pirmininkė Danielė Buterlevičienė) įgyvendino projektą „Sveikatinimo paslaugų sukūrimas Kvietkinės kaimo bendruomenėje“. Bendrasis projekto tikslas - skatinti Kvietkinės kaimo bendruomenės narių aktyvumą ir verslumą. Specialusis tikslas - sukurti sveikatinimo paslaugų materialinę bazę teritorijoje. Projekto lėšomis įsigyta mobili rusiška pirtis su prieškambariu ir mobili garinė pirtis su prieškambariu, lauko kubilas, vejos pjovimo traktorius, vyko pirtininko mėgėjo bazinio kurso mokymai. Buvo parengtas teikiamų paslaugų paketas. Sukurtos dvi darbo vietos. Kvietkinės kaimo bendruomenė teikia pirtinimosi, maudymosi paslaugas su įvairiomis kūno, veido ir plaukų gražinimo procedūromis, vanojimu. Kvietkinės kaime esančios Buterlevičių sodybos „Bitutė" salė, kaip bendruomenės centro patalpos, naudojama vykstant didesniems kaimo žmonių susiėjimams. Kaimo vaikai į „Bitutę" ateina norėdami pasinaudoti bendruomenės kompiuteriais bei internetu. Pati bendruomenė Kvietkinėje buvo suburta siekiant bent šiek tiek praskaidrinti ir išjudinti kaimo žmonių gyvenimą.
06Lekėčių bendruomenės moterų klubo vadovė Vaida Brazaitienė pasakojo, kad neformali jų veikla prasidėjo 2003 m., kai keturios bendruomenės moterys susibūrė į komandą ir Lekėčių bendruomenės centro vardu parašė projektą, kurį įgyvendinus buvo sukurta Lekėčių internetinė svetainė, organizuoti kompiuterinio raštingumo kursai. Į savo komandą pasikvietusios dar keletą aktyvių moterų, nutarė 2006 m. sausio 4 d. įregistruoti savo organizaciją, kad galėtų sėkmingai dirbti. Svarbiausias jų veiklos akcentas – 2013 m. kulinarinio paveldo namų gimimas. Vadovė pristatė šiuo metu siūlomas edukacines veiklas: edukacijos metu susipažįstama su šakočio istorija, receptūra, gaminimo reikmenimis ir procesu. Edukacijos dalyviai gali patys užpilti tešlos ant volo, kurį ir suks patys virš kvepiančio malkų židinio, galės ragauti šviežutėlį šakotį, ką tik nukeltą nuo žarijų. Kol keps šakotis, jų lauks autentiškų Lekėčių krašto kulinarinio paveldo patiekalų ir rankų darbo sveikuoliškų gardėsių degustacinis stalas, įvairių vietinės žoliautojos ekologiškų arbatų ragavimas, žolelių rinkimo, džiovinimo ir laikymo paslapčių pristatymas.
05Be to konferencijos salėje puikavosi bendruomenių darbai ir buvo sudaryta galimybė užsakyti arba įsigyti kalėdinių dovanų. Po pietų buvo aptarti Marijampolės, Sūduvos, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo tikslai ir lūkesčiai, bandomos dėlioti mintys dėl teritorinių ir tarptautinių projektų.
Renginio moderatorė - Aleksandro Stulginskio universiteto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas). Ji puikia sugebėjo prakalbinti ir įtraukti viso regioninio VVG sambūrio atstovus ir kitus dalyvius į aktyvią diskusiją ir racionalių sprendimų paieškas. Šakiečiai, sulaukdami profesorės paramos, jaučiasi esantys tikresni dėl savo sprendimų, labiau matydami juos mokslo ir praktinių pasiekimų kontekste ir už tai profesorei yra nuoširdžiai dėkingi. Taip pat šakiečiai džiaugiasi prasmingais sąlyčiais su regiono VVG kolegomis ir nesavanaudišku pasidalinimu tuo, ką kiekvienas turime geriausio. Visa tai yra mūsų stiprybės versmė, kuo pasižymėjo ir pastarasis susitikimas.

Zenklai