Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės – ieškojimų kelyje

03Dar prieš kelias dešimtis metų visoje Europos Sąjungoje pradėta programa LEADER skatina kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose. LEADER – vienas iš racionaliausių ir geriausių instrumentų gyvenamosios vietovės problemoms spręsti.
Iki šiol bendruomenės ir kiti vietos projektų pareiškėjai daugiausia įgyvendino infrastruktūros gerinimo projektus, tačiau dabartiniu metu tai nėra prioritetas. Dabar bendruomenės turėtų tapti versliomis, kad išsaugotų ir išlaikytų savo sukurtas erdves. Per kelis dešimtmečius sukaupta LEADER įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad tarpusavio bendradarbiavimas yra veiksmingas mechanizmas tai patirčiai įsisavinti.
Š. m. lapkričio 17 d. Girėnų bendruomenės namuose įvyko Šakių krašto VVG organizuota konferencija „Suvalkijos krašto plėtra įgyvendinant LEADER programą“. Į ją, suderinus bendrus veiksmus, buvo pakviesti visų Marijampolės apskrities VVG atstovai. Dalyvavo Šakių, Kalvarijos, Sūduvos, Vilkaviškio rajonų VVG vadovai bei atstovai. Šakių kraštui, be VVG administracijos darbuotojų, taip pat atstovavo savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, vicemeras Bernardinas Vainius, regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas. 

Skaityti daugiau...

Konferencijos darbotvarkė

Konferencijos darbotvarkė 2017 11 17d. 2 111