VVG vizija


VVG teritorijos vizija iki 2023 m. sukuria pagrindą pasikeitimams, naujoms veiklos kryptims, Zanavykų krašto ateities įvaizdžiui, prasmingam vietos ekonomikos vystymuisi ir partnerystės tarp kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų pilietinės visuomenės NVO, verslo ir vietos valdžios sektorių plėtojimui. Vizija atitinka VVG narių ir veiklos vertybes, elgesio kultūrą.


Šakių kraštas 2023:
Žmonės:

  • sveiką gyvenimo būdą pripažįstančios šeimos, iniciatyvūs ir verslūs, taikantys informacines, modernias ir ekotechnologijas žmonės, jaunėjanti ir nuolat besimokanti bendruomenė;

Aplinka:

  • palankios žemės ūkiui ir maisto pramonei, verslui plėtoti sąlygos, tausojami gamtos ištekliai, prioritetas teikiamas alternatyviems energijos šaltiniams;

Kultūra:

  • puoselėjamos Zanavykų krašto tradicijos, kuriami teminiai kaimai, plėtojamas turizmas, kultūros ir kulinarinis paveldas;

Ekonomika:

  • vystomos vietos ištekliais pagrįstos maisto tiekimo ir vertės kūrimo grandinės, modernus žemės ūkis ir produkcijos perdirbimas, gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos .