Įgyvendintas vietos projektas „Zanavykų krašto bitininkų tradicijų puoselėjimo šventė“

Vietos projekto Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-3-3-2019.
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. liepos 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.
Bendra vietos projekto vertė – 2681,13 Eur.
Paramos suma, finansuojama Lietuvos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 2145,00 Eur.
Paramos suma, finansuojama Šakių rajono savivaldybės – 536,13 Eur.

Projekto tikslas – Šakių rajono bitininkų draugijai priklauso 59 bitininkai, tęsiantys Zanavykų krašto bitininkų tradicijas. Norint pateikti zanavykų bitininkystės tradicijas ir jų savitumą Lietuvos bei Europos mastu, į bitininkų tarpą pritraukti naujus narius, kurie galėtų tęsti šių tradicijų puoselėjimą ir skleidimą, rugpjūčio pirmą savaitgalį rengiama Bitininkų – Medaus šventė.

Projekto uždaviniai:
1. Gelgaudiškio miestelyje surengti bitininkų – medaus šventę.
2. Į šventės organizavimo veiklą įtraukti 34 Šakių bitininkų draugijos narius ir į šventės rengimą įtraukti kultūrines įstaigas Zanavykų muziejų bei Gelgaudiškio kultūros centrą.
3. Bitininkų – medaus šventės metu pristatyti naujai sukurtą Zanavykų krašto medaus prekės ženklą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis šventės svečiams.

Parengė Šakių rajono bitininkų draugija

Zenklai