Gintaras Didžiulis įgyvendino projektą ,,Gintaro Didžiulio verslo pradžia”

Gintaras Didžiulis įgyvendino projektą ,,Gintaro Didžiulio verslo pradžia” (ŠAKI-EURI-6A-D-11-11-2021).
Projektas vykdytas pagal VPS priemonę „Fizinių asmenų verslo kūrimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-11.
Projektui skirta parama - 29 999,90 euro.
Vietos projekto tikslas:
Žemės kasimo darbų verslo sukūrimas įkuriant darbo vietą.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Įsigyti ekskavatorių iki 20kW (1 vnt.);
2. Sukurti 1 naują darbo vietą (etatą);
3. Viešinti projektą (technikos ženklinimas, A3 formato viešinimo plakatas).
Tikslas pasiektas, uždaviniai įgyvendinti, mobili paslauga teikiama.
Šiuo projektu didinamas kaimo vietovėje gyvenančio asmens ekonominis stabilumas sukuriant (pradedant) naują verslą, prisidedama prie fizinių asmenų nedarbo lygio mažinimo, aplinkos priežiūros paslaugų gyventojams įvairinimo ir konkurencingumo didinimo teikiant šias paslaugas. Su įsigytu ekskavatoriumi pareiškėjas visą kontrolės laikotarpį ir po jo planuoja vykdyti įvairius žemės kasimo darbus, nes turi tam reikiamą kvalifikaciją (ekskavatoriaus mašinisto pažymėjimą) ir darbo patirtį. Šio projekto apimtyje atliekami dabar ir ateityje planuojami atlikti šie žemės kasimo darbai:
1) sklypų paruošimas statinių statybai, trinkelių klojimui, namų šiltinimui;
2) tranšėjų dujų, elektros ir kitų komunikacijų įrengimui kasimas, privažiavimo kelių kasimas, žemės kasimas vandens, nuotekų, drenažo sistemų įrengimui ir atnaujinimui;
3) sklypų lyginimas, reljefo formavimas, tvenkinių, baseinų kasimas, alpinariumų, paplūdimių įrengimas ir kt.

Mobilias žemės kasimo darbų paslaugas teikiančių fizinių asmenų nėra daug. Dažniausiai šias paslaugas teikia įmonės, todėl fizinis asmuo gali konkuruoti kainos atžvilgiu (pigesnės paslaugos). Be to, įmonės yra orientuotos į didelius užsakymus, o pareiškėjas daugiau orientuosis į užsakovus - fizinius asmenis (namų ūkius). Numatomų teikti žemės kasimo darbų paslaugų paklausą didins vartotojams patraukli ir lanksti kainodara, t. y. pareiškėjas konkuruos mažesnėmis paslaugų kainomis. Taip pat paslaugų paklausą didins ir atliekamų darbų kokybė, kadangi pareiškėjas jau turi žemės kasimo darbų patirties dirbdamas ekskavatoriaus mašinistu, supranta darbo specifiką.
Gintaras Didžiulis, tik įsigijęs ekskavatorių, pradėjo juo dirbti. Prabėgo jau 4 mėnesiai, o Gintaras, paklaustas, kaip sekasi – atsakė trumpai – į užsienį daugiau važiuoti nenoriu! Kadangi Gintaras netrumpą laiko atkarpą gyveno ir dirbo užsienyje – toks jo atsakymas yra pats geriausias projekto galimybių įvertinimas! Taip, darbštūs ir išmanūs bei iniciatyvūs žmonės gali dirbti ir gyventi savojoje šalyje! O jeigu dar yra vienoks ar kitoks ramstis – tai žmogaus gyvenimo kokybė išties gali būti gera!
Džiaugiamės, kad tokiu ramsčiu gali būti Šakių krašto Vietos veiklos grupė!
Linkim Gintarui sėkmės jo sumanymuose, darbuose ir naujuose planuose!

Šakių krašto Vietos veiklos grupės informacija

Zenklai