Gidų rengimo kursai vyksta intensyviai…

ią savaitę net trys siekiančiųjų tapti gidais susitikimai, iš kurių vienas skirtas atsiskaitymams!
Lapkričio 11 d. paskaita besimokančius praturtino prisiminimais ir naujomis žiniomis bei vertinimais – „Karas ir sovietmetis (1940-1990 m.)“. Ryškios šio Lietuvos laikotarpio asmenybės, jų veikla ir palikti pėdsakai netolimoje šalies istorijoje! Apie tai savo samprotavimus pateikė lektorius Dr. Norbertas Černiauskas.
Na, o šeštadienis, lapkričio 13-oji, atsiskaitymų laikas! Anglų kalbos turizmo terminologijos žinių patikrinimas ir Architektūros paslapčių labirintai!! Oi nelengva tokiais labirintais kulniuoti! Bet įmanoma, jei paskaitų klauseisi, jei šeštadieniui ruošeisi!!
Projektą „Šakių rajono gidų rengimo kursai“ įgyvendina VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“. Susitikimui atsiskaitymams buvo pasirinkta Suvalkiečio sodyba. Gal autentiška aplinka, gal siekis kokybiškai save pateikti – nuteikė sklandžiam darbui ir geriems rezultatams! Linkim ryžtingo žingsnio iki kursų kelionės pabaigos!
„Šakių rajono gidų rengimo kursai“ projektas vykdomas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Finansavimas: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Šakių krašto VVG informacija