Šakių atviras jaunimo centras baigė projekto „Atrask verslumą savyje“ vykdymą

Šakių atviras jaunimo centras baigė projekto „Atrask verslumą savyje“ (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-11-2020) vykdymą.
Projektas vykdytas pagal VPS II prioriteto priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (Kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Prašoma paramos iš projekto suma - 8850,00 euro.
Šakių atviras jaunimo centras šį ne pelno projektą vykdė kartu su partneriu - Lukšių bendruomenės centru.
Projekto tikslas.
Sudaryti sąlygas jaunimui atrasti individualias savybes, kurios suteiktų galimybę ugdytis verslumą, savitarpio pasitikėjimą ir užimti aktyvią poziciją vietos bendruomenėje.
Projekto uždaviniai:
1. Suorganizuoti 25 jauniems žmonėms iš visų Šakių rajono bendruomenių trijų dienų jaunimo verslumo skatinimo ir savęs pažinimo dirbtuves „Atrask verslumą savyje“.
2. Įtraukti 6 savanorius ir jiems surengti išvažiuojamąją patirtinio mokymosi stažuotę ir 2 informacinius seminarus, kurie padės efektyviai įgyvendinti projekto veiklas.
3. Dalintis projekto gerąja patirtimi tarpusavyje, bendruomenėje, socialiniuose tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje.
Laukiamas rezultatas.
Suorganizuoti informaciniai seminarai savanoriams apie savanoriškos veiklos principus, komandinį darbą, savanorystės naudą.
Suorganizuota patirtinio mokymosi stažuotė projekto savanoriams.
Suorganizuotos 3 dienų jaunimo verslumo skatinimo ir savęs pažinimo dirbtuvės „Atrask verslumą savyje“ 25 jauniems asmenims.
Štai projektas jau ir įvykdytas. Šakių atviras jaunimo centro ir projekto vadovė Judita Ambrasienė džiaugiasi, kad verslumo temų santykyje su jaunimu, jų mokymuose, pamokose ir tiesiog gyvenimo vingiuose daugėja. Apie verslumą kalbama, siekiant jį atskirti nuo verslo – juk čia tik bendravimo, suvokimo, santykio, asmeninių žmogaus savybių abėcėlė, kurią kiekvienas turi išmokti žengdamas rizikų pilnu gyvenimo keliu, o ir link to paties verslo. Įdomios, turiningos ir naudingos paskaitos, gebėjimas jų metu pasinaudoti patarimais ir pamokomis siekiant pažinti save, savo norus ir pagal prigimtį ir intelektą išgryninti tai, kas yra labiausiai tinkama ateities pasirinkimui bet kuriam iš dalyvavusių mokymuose – štai didžioji nauda, kurios jaunimas ieško, kaip tęsinio, ir projektui pasibaigus, bendraudamas su buvusiais lektoriais, su tomis mokymo įstaigomis, iš kurių atvykę dėstytojai jas skaitė.
Mums belieka džiaugtis jaunais žmonėmis, rašiusiais projektą, ir jaunais žmonėmis, siekusiais naudos, kurią jiems būtent mokymai ir davė! Jaunimas – mūsų ateitis! Tai esame daug kartų girdėję !Tad ir palinkėkim mūsų ateičiai gražios ateities! 

Šakių krašto VVG informacija

 

    

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?